Guri Ramtoft, ungdomsrepresentant i Idrettsstyret var tydelig stolt da hun fraktet OL-ilden til Stortinget. Foto: Cathrine Dokken / Lillehammer 2016.
Guri Ramtoft, ungdomsrepresentant i Idrettsstyret var tydelig stolt da hun fraktet OL-ilden til Stortinget. Foto: Cathrine Dokken / Lillehammer 2016.

OL-ilden trygt på plass på Stortinget!

Det er et sterkt symbol. OL-ilden som landet på norsk jord kl. 16.26 i dag er trygt på plass på Stortinget. Her skal ilden brenne og voktes over av Norges nasjonalforsamling! - Det er med stor glede vi tar imot oppgaven å vokte OL-ilden frem til 9. januar. For oss er  det å huse ilden en naturlig, symbolsk og ikke minst, en svært hyggelig oppgave å ta vare på OL-ilden, sa stortingspresident Olemic Thommessen.

Stortingspresident Olemic Thommessen, som har det høyeste offentlige verv i Norge etter H. M.  Kongen, var stolt da han overtok ansvaret for OL-ilden.
- For oss er derfor det å huse ilden en naturlig, symbolsk og, ikke minst, en svært hyggelig oppgave å ta vare på OL-ilden, sa Thommessen, som tror Ungdoms-OL blir en stor inspirasjonskilde for unge idrettsutøvere langt utover Norges landegrenser.
- Gjennom å invitere til bred frivillig innsats bidrar Ungdoms-OL til å danne nye generasjoner frivillige, noe vi har en sterk og god tradisjon for her i Norge. Ungdoms-OL bygger på verdier som deltakelse, demokrati og samfunnsutvikling. Dette er grunnleggende verdier i det norske samfunnet og verdier vi jobber med på Stortinget hver dag, sa stortingspresidenten.

Last ned bilder fra OL-ildens ankomst

Han sier De olympiske leker alltid har handlet om mer enn bare idrett.
- Lekene skal tjene den harmoniske utviklingen av mennesket. Kropp, sjel og intellekt skal ivaretas. Det er svært positivt at Ungdoms-OL tar noe av dette opp i seg, og legger an et bredt perspektiv der kunnskap, etikk og kultur bygger opp om en helhet der idretten står i sentrum, sa Thommessen før han på vegne av Stortinget ønsket lykke til med et fantastisk flott arrangement.


Vegard Ulvang, Tom Tvedt og Olemic Thommessen foran Stortinget. Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettspresidenten takket Stortinget
Idrettspresident Tom Tvedt som overrakte stortingspresident Olemic Thommessen OL-ilden sier det er et sterkt symbol at ilden nå er i Stortinget. - Det er et sterkt symbol på at det var et enstemmig Storting som ønsket Ungdoms-OL til Norge og Lillehammer og at ilden nå skal få brenne inne i bygningen. Et bedre sted kunne ikke flammen fått, sier  Tom Tvedt.

I talen på Eidsvolls plass takket Idrettspresident alle som har vært og vil bli involvert under Ungdoms-OL på Lillehammer. - På vegne av norsk idrett vil jeg også takke Stortinget for støtten til dette arrangementet.  Det er en stor styrke at vi har et samlet Storting bak vedtaket om å støtte søknaden og som seinere har arbeidet for at Ungdoms-OL på Lillehammer skal bli en suksess, sa idrettspresidenten.

Tom Tvedt la vekt på at arven etter Ungdoms-OL er en enorm mulighet i å bygge fremtidens idrett. - 220 unge ledere som vi nå har skolert, har allerede bevist sin enorme verdi. De skal være med som grunnmuren for vår fremtidige frivillige idrettsbevegelse. Disse ungdommene er vår fremtid, det er de som skal drive det frivillige arbeidet videre, slik deres forfedre og mødre har gjort igjennom generasjoner. Det som vi kaller den norske idrettsmodellen, sa Idrettspresidenten.


 
Juni Marie Benjaminsen (kunstløp) fra Grorud var stolt bærer av OL-ilden. Foto: Geir Owe Fredheim.

Fakkeltstafett
For å markere den store begivenheten arrangerte Lillehammer 2016 en kort fakkelstafett fra Nationaltheatret stasjon med skilegenden Vegard Ulvang, de unge utøverne Michael Mellemseter fra Oppdal, Juni Marie Benjaminsen fra Grorud, Idrettsstyrets ungdomsrepresentant Guri Ramtoft og idrettspresident Tom Tvedt – som til slutt ga den videre til stortingspresident Olemic Thommessen.

For tredje gang lyser den olympiske ilden i Norge foran olympiske leker på hjemmebane, for tredje gang skal den symbolisere fredelig kappestrid, fellesskap og idrettsglede. I over to måneder skal OL ilden brenne før H. K. H. Prinsesse Ingrid Alexandra tenner OL-ilden i Lysgårdsbakkene under åpningsseremonien til Ungdoms-OL 12. februar 2016.