Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt digitalt hjelpemiddel skal bidra til å skape bedre klubbutvikling

Bedre klubb 612.jpg
Særforbund, idrettskretser og breddeavdelingen i NIF var samlet på fagforum klubbutvikling denne uken, hvor nye digitale verktøy ble presentert.

Det digitale verktøyet «Bedre Klubb» er en enkel sjekkliste for idrettslag på syv områder de har ansvar for. Verktøyet skal gi idrettslagene bedre innsikt i krav, og i hvilken grad de etterlever disse. Verktøyet gir også informasjon om hva som skal til for å etterleve ansvarsområdene, samt relevante lenker, maler og kontaktinformasjon dersom man har behov for hjelp.

 

Idrettslagene blir bedt om å svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder de har ansvar for; årsmøte, oppdatert lov, medlemsregister, regnskapsbestemmelser, tillitsvalgte, politiattest og barneidrett. Verktøyet skal bidra til å avdekke hvordan det står til med klubben. Basert på scoren klubben får, vil man kunne bruke verktøyet til å utvikle klubben, samt gjøre det enklere å prioritere hvilke områder man bør fokusere på i klubbutviklingen. Denne lanseringen er for del 1 av verktøyet, som tar for seg de grunnleggende kravene. I del 2 som lanseres første kvartal 2019, kan særforbundene selv legge inn sine egne spørsmål og utviklingskriterier. 

Et verktøy for å støtte klubbutviklingen

Bedre Klubb er utviklet for at idrettslagene skal få hjelp til å få kontroll over de mest grunnleggende tingene som skal være på plass i et idrettslag. Ved en enkel kartlegging, kan Idrettskretser og Særforbund lettere fange opp når klubber har utfordringer.

- Bedre klubb har blitt utviklet etter ønske fra særforbund og idrettskretser. De ønsket et verktøy for å hjelpe klubbene og for selv å få innsikt i hvordan det står til i klubbene, sier Åsmund Sæbøe, rådgiver kompetanseutvikling i NIF.  

Sæbøe er klar på at dersom man har det grunnleggende på plass i en klubb, vil det også bidra til å bedre aktiviteten.

- Et verktøy og en nettside er en god støtte, men man må ha en strategi, et apparat rundt, og folk som følger opp. Det er hvordan man setter det ut i verden, og hva man bruker det til, som er det avgjørende. Klubbutvikling er alt det man gjør for å utvikle klubber, dette er ett av verktøyene, sier Sæbøe.

Bruker verktøyet for å spisse kompetansen

Hordaland Idrettskrets har begynt å bruke verktøyet, og mener det bidrar til å kunne bli mer konkret og forsterke arbeidet sitt med klubbutvikling.

- Når klubber tar kontakt med oss og trenger hjelp, sender vi sjekklisten ut i forkant og bruker resultatene fra den som utgangspunkt. Da har klubben en bevissthet om hva vi mener er det viktigste et idrettslag har på plass, og vi som Idrettskrets ser hva vi bør jobbe videre med, hvilke kurs vi bør tilby klubbene, og vi får en økt bevissthet på de de viktigste spørsmålene fra klubbene er, sier Gunn Hilde Øymo, fagkonsulent i Hordaland Idrettskrets.

Se løsningen på bedreklubb.no