Foto: NTBScanpix
Foto: NTBScanpix

Ny tilskuddsordning for idrettslag - dekking av politiutgifter ved idrettsarrangement

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.

Dette er en ny ordning i år som også er videreført i statsbudsjettet for 2017.
Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.

Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

Les mer om ordningen