Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

varslingsknapp_612.jpg

Dopingvarsel er navnet på den nye varslingskanalen for doping i idretten. Varslingskanalen sikrer anonymiteten og sikkerheten til den som varsler om doping.

Antidoping Norge (ADNO) lanserer en ny varslingskanal. Med Dopingvarsel gis utøvere, ledere og andre mulighet til anonymt å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene.
- Antidopingarbeidet er i stadig utvikling og det er avgjørende at vi benytter ulike virkemidler og metoder for å etterforske, påtale og sanksjonere mot de som ønsker å jukse. Doping er et mer omfattende problem enn det testing alene kan fange opp. Ikke minst gjelder dette muligheten til å påtale og utestenge de som ønsker å profittere på idrettsutøveres suksess, som ledere, trenere eller annet støttepersonell, sier daglig leder Anders Solheim.

- Vi har de senere årene erfart hva varsling og varslere kan bidra til med tanke på å avdekke doping i internasjonal toppidrett. Vi som antidopingorganisasjon har da et ansvar for å legge til rette for dette på en god måte, understreker Solheim.

Har stor tro på varslingskanalen
Antidoping Norge håper nå alle som vet noe om mulig dopingbruk vil ta i bruk den nye varslingskanalen. Norges idrettsforbund deler oppfordringen.
- Idrettsforbundet ønsker velkommen Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Etter revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC), som nå er inkorporert i NIFs lov, har etterretning og varsling blitt løftet som gode virkemidler i antidopingarbeidet; ved siden av tradisjonelle dopingtester. Jeg har stor tro på at det nye varslingssystemet også vil øke bevisstheten om antidopingarbeidet, og bidra positivt til å sikre en ren idrett og fair play, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund, og legger til:
- Varslingskanalen vil gjøres tilgjengelig på en egen side på idrettsforbundet.no torsdag 10. mars, og vi oppfordrer også særforbund, idrettskretser og idrettslag til å gjøre det samme, sier Kloster Aasen.

Anti Doping Danmark
Den nye tjenesten er opprettet i samarbeid med PriceWaterhouseCoopers (PwC) og er en nettbasert løsning utviklet av det danske selskapet Got Ethics. Dopingvarsel gir mulighet for fullstendig anonym og kryptert kommunikasjon med den som varsler.
Anti Doping Danmark har tatt i bruk tilsvarende system som Antidoping Norge nå gjør, og også andre antidopingorganisasjoner vurderer å gjøre det samme.

Om varslingskanalen:

  • Systemet skal benyttes til å varsle om forhold knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold til Norges idrettsforbunds (NIF) lov kap. 12.
  • Tjenesten er opprettet i samarbeid med PriceWaterhouseCoopers (PwC) og er nettbasert løsning utviklet av det danske selskapet Got Ethics. Sikkerheten er ivaretatt ved at informasjonen er kryptert på skjemaserveren. Informasjonen i skjemaene låses opp først når den overføres til Antidoping Norge. Verken Got Ethics eller PwC har tilgang til de registrerte varslingene i klartekst.
  • Antidoping Norge har fått konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger fremkommet via varslingskanalen.
  • Dopingvarsel er knyttet til en kryptert nettside uavhengig av Antidoping Norges hjemmeside.
  • Alle som har mistanke eller kunnskap om mulige brudd på dopingbestemmelsene kan varsle.

Les mer på www.antidoping.no