Idrettsglede på NM-veka.
Idrettsglede på NM-veka.

Norge på topp i godt styresett for idrettsorganisasjoner

- Aller best på åpenhet! En fersk rapport fra Play the Game, en respektert institusjon og et viktig korrektiv overfor idrettsorganisasjoner, viser at Norge topper listen over nasjoner som inngår i den nye «The National Sports Governance Observer» (NSGSO) målestokken som nylig ble offentliggjort. Syv særforbund og Norges idrettsforbund inngår i utvalget fra norsk side i rapporten.

- Resultatet for norske idrettsorganisasjoner er svært positive. Vi er spesielt godt fornøyd med at vi får svært høy poengsum på dimensjonen «åpenhet». Vi har vært gjennom en krevende prosess hvor vi har gått vesentlig mye lenger enn det vurderingskriteriene i denne rapporten legger til grunn. Jeg tror uansett at norsk idrett står seg godt på de tiltakene vi har gjort. Vi er sannsynligvis Norges mest åpne organisasjon, sier idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund.

Selv om norske idrettsorganisasjoner skårer lavest på hovedområdet «demokratiske prosesser», oppnår Norge også her en høyere poengsum enn de andre idrettsnasjonene som omtales i rapporten. Det betyr at Norge skårer høyest på samtlige vurderingsområder som inngår i rapporten.

-Den pågående moderniseringsprosessen viser at demokratiet fungerer godt i norsk idrett. Prosessen har vært involverende fra første stund, i alle organisasjonsledd, inkludert idrettslag. Det er viktig at våre medlemmer opplever medbestemmelse i denne prosessen og det skal være stor takhøyde for meningsbrytning. Dette er selve grunnfundamentet for organisasjonsutvikling, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Om NSGO-målestokken

NSGO målestokken er svært omfattende og benytter 274 indikatorer knyttet til 46 prinsipper innen følgende fire hovedområder: 1) Åpenhet, 2) demokratiske prosesser, 3) internstyresett og kontroll og 4) samfunnsansvar.

Hovedfunn for Norge er som følger:

  • Totalscore: 78%
    • Åpenhet: 84%
    • Demokratiske prosesser: 69%
    • Internt styresett og kontroll (80%)
    • Sosialt ansvar (80%)

I Norge er følgende idrettsorganisasjoner vurdert: Norges idrettsforbund, Norges skiforbund, Norges friidrettsforbund, Norges fotballforbund, Norges rytterforbund, Norges svømmeforbund, Norges håndballforbund og Norges tennisforbund.

Rangeringen mellom land er som følger:

Hele rapporten kan leses her.