Under Ungdoms-OL på Lillehammer ble det markert at NIFs flyktningfond igjen er åpen for idrettslag som kan søke på midler inntil 25.000 kroner. Her er flyktninger sammen med kronprinsfamilien, skilegenden Oddvar Brå og Bjørn Dæhlie. Foto: Geir Owe Fredheim
Under Ungdoms-OL på Lillehammer ble det markert at NIFs flyktningfond igjen er åpen for idrettslag som kan søke på midler inntil 25.000 kroner. Her er flyktninger sammen med kronprinsfamilien, skilegenden Oddvar Brå og Bjørn Dæhlie. Foto: Geir Owe Fredheim

NIFs flyktningfond åpnet igjen!

Det har kommet inn friske midler til NIFs flyktningfond fra IOC, Gjensidigestiftelsen og Kulturdepartementet. Over 3 millioner kroner skal fordeles på idrettslag rundt om i Norge. Allerede nå kan idrettslag søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Søknadsfrist er 13. mars.

Idrettsstyret åpnet NIFs flykningfond i september 2015. Med midler fra NIFs egenkapital, Inkludering- og Mangfoldsdirektoratet og Kavlifondet mottok 92 idrettslag midler for å bidra med aktivitet på mottak eller å inkludere nylig bosatte i det lokale idrettslaget.

Rapportene viser at midler fra fondet har bidratt til mye aktivitet landet rundt. Over 3000 flyktninger har blitt aktivisert gjennom fondet. De aller fleste idrettslag skal videreføre aktiviteten.

Norges Fotballforbund har lang erfaring med å aktivisere flyktninger, og Idrettsforbundet samarbeider derfor spesielt med Fotballforbundet.
- Det at flere aktører har forsterket fondet er en bekreftelse på at idretten lykkes i dette arbeidet. Idrett og frivillighet er etter min mening det aller viktigste bidraget for å få hverdagsintegreringen til å fungere, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Norges største særforbund – Norges Fotballforbund - er naturligvis en aktiv og viktig part i dette arbeidet.
- Som den store samfunnsaktøren Fotballforbundet er, ønsker vi å ta samfunnsansvar og bidra med glede i hverdagen. Fotball er verdens største møteplass, og dermed også verdens viktigste arena for positive opplevelser. Vår visjon sier fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, og det har vi fokus på hver eneste dag, sier Svein-Erik Edvartsen, seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF.

Søknadsfrist for NIFs flyktningfond er 13. mars.

Alle idrettslag kan søke om inntil 25 000 kr til

-              Idrettsaktivitet i mottak

-              Inkludering i idrettslaget

For idrettslag:
Alle ordinære idrettslag bortsett fra fotballklubber søker her. 

For fotballklubber:
Klubber / grupper under Fotballforbundet søker her.