Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIF og IMDi skal styrke integreringen

GeirSolveigTom_612.jpg
IMDi-direktør Geir Barvik, barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne og idrettspresident Tom Tvedt stilte i dag på konferansen "Frivillighet og inkludering i lokalsamfunn. I dag signerte også NIF og IMDi en intensjonsavtale om integreringssamarbeid. Foto: Sverre Aarsand / NIF

Tirsdag inngikk Norges idrettsforbund (NIF) en intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å styrke integreringen av nylig bosatte flyktninger og innvandrere i Norge.

 

Ifølge avtalen skal partene jobbe for et mer inkluderende samfunn og fremme toleranse mellom ulike grupper i befolkningen. Avtalen skal også bidra til at flere med minoritetsbakgrunn deltar aktivt som medlemmer, tillitsvalgte eller ansatte i NIF, både sentralt og lokalt.
- Idrettsforbundet ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn. Derfor er vi stolte av å ha på plass denne avtalen. Vi håper med dette å fremme toleranse mellom ulike grupper i befolkningen for å motvirke rasisme og diskriminering. Idretten vil bidra til at flere minoritetsjenter blir aktive, og vi vil styrke foreldreengasjement i idrettslaget, sier idrettspresident Tom Tvedt.

I avtalen, som varer ut 2017, skal Norges idrettsforbund og IMDi ha en god dialog og et godt samspill både på sentralt og regionalt nivå. - Idrettsforbundet ser frem til å se at de 20 prioriterte kommunene som får tilskudd gjennom IMDi, jobber tett med idrettsrådene og idrettslagene i kommunene, sier Tvedt. 

Direktør i IMDi, Geir Barvik, sier det er avgjørende for integreringsarbeidet at innvandrere føler tilhørighet til samfunnet de lever i. - Frivillige organisasjoner har en svært viktig rolle i dette arbeidet og vi synes derfor det er flott at vi har fått på plass et samarbeid med Norges største frivillige organisasjon, sier Geir Barvik, direktør i IMDi. 

Frivillighet og inkludering
I dag, 1. september, arrangerer IMDi og NIF konferansen «Frivillighet og inkludering i lokalsamfunn». Tema for konferansen er minoriteters deltakelse i frivilling virksomhet, samt samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor.  Blant deltakerne på konferansen er representanter for kommuner, frivillige organisasjoner, innvandrerråd og idrettsråd. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og kulturminister Thorhild Widvey vil også delta på konferansen.