NIF er uenig med WADA

NIF er uenig med WADA

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité støtter verken WADAs vedtak eller oppmykingen av WADAs opprinnelige vilkår for RUSADAs gjeninntreden som nasjonalt russisk antidopingbyrå.

Idrettsstyret har i dag gjort følgende vedtak:

 1. Idrettsstyret legger WADAs opprinnelige veikart til grunn, og støtter derfor ikke WADAs beslutning av 20. september 2018 om å gjeninnsette RUSADA. Idrettsstyret ser det som svært uheldig at WADA har renonsert på kravene som var stilt til russiske myndigheter og russisk idrett.
 2. Idrettsstyret stiller seg derfor bak WADAs visepresident Linda Hofstad Hellelands klare standpunkt i saken og beslutning om å stemme mot gjeninnsettelse av RUSADA.
 3. Idrettsstyret vil ta initiativ til et møte med WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge, for å diskutere hvordan det statlige antidopingarbeidet kan styrkes gjennom UNESCO-konvensjonen.

Styret i Norges idrettsforbund har gått gjennom bakgrunnen for WADAs vedtak og det beslutningsgrunnlaget som WADA har publisert på sin hjemmeside. Her ser vi klare avvik fra det opprinnelige veikartet, et veikart som Norges idrettsforbund har stått bak hele veien.

- Vi tar avstand fra at disse vilkårene er lempet på, og vi er bekymret for konsekvensene av vedtaket og hvilken signaleffekt beslutningen gir for antidopingarbeidet og den rene idretten, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Norges idrettsforbund vil ta en videre offensiv rolle i det internasjonale antidopingarbeidet, og vil fremme et initiativ for å styrke antidopingarbeidet gjennom UNESCOs antidopingkonvensjon.

- Idrettsstyret vil invitere til et møte med WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge, for å diskutere hvordan også det statlige antidopingarbeidet kan styrkes internasjonalt, for eksempel gjennom UNESCO-konvensjonen, sier Tvedt. 

For mer informasjon kan følgende kontaktes:

 • 1. visepresident Kristin Kloster Aasen,
  Mob: 95885844 
  e-post: kkaa@online.no
 • Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard:
  Mob: 91709391,
  e-post: finn.aagaard@idrettsforbundet.no

Idrettspresident Tom Tvedt sitter på et fly på vei hjem fra Kina og er tilgjengelig lørdag ca kl. 11.00.