redbutton612.jpg

Nå kan norske idrettsutøvere varsle anonymt om kampfiksing

NISO har lansert egen varslingsknapp mot kampfiksing i norsk idrett og anbefaler nå utøvere til å laste ned mobilapplikasjonen «Red Button».

Kampfiksing er foreløpig ikke er et stort problem i Norge, men at det er en av idrettens største trusler internasjonalt skriver NISO på sine hjemmesider i forbindelse med lanseringen av «Red button». 

– Vi vet fra vårt arbeid internasjonalt at kampfiksing er utbredt i en del land, og NISO ønsker å bidra til å forebygge og bekjempe dette. Vi kan ikke være naive og må være forberedt på at kampfiksing kan skje i Norge også, sier NISO-leder Joachim Walltin, som opplyser om at idrettsutøvere kan sanksjoneres dersom de ikke rapporterer om kampfiksing eller mistanke om kampfiksing.

Les mer om varslingsknappen «Red button» og hvordan du tar den i bruk

Idrettspresident Tom Tvedt berømmer NISO og Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
- For å lykkes i arbeidet mot kampfiksing er det helt avgjørende at alle med informasjon varsler. «Red Button» er i så måte et flott supplement til de ordinære varslingssystemene innad i idrettsorganisasjonen, sier Tom Tvedt.

- Selv om det har vært få tilfeller av kampfiksing i Norge som har blitt kjent, må vi ikke være naive og tro at dette også foregår her hjemme. Kampfiksing kan potensielt ødelegge idretten – derfor er det viktig å være i forkant og skaffe så mye informasjon som mulig om hvor dette skjer og hvem som står bak, sier idrettspresidenten.

Kampfiksing - et problem i Danmark
Det danske idrettsforbundet (DIF) har nylig gjennomført en undersøkelse i de fire mest utsatte idrettene; fotball, håndball, badminton og ishockey. Totalt 437 utøvere, trenere og ledere har svart på ulike spørsmål knyttet til kampfiksing. Svarene viser at fire prosent av de spurte har fått tilbud om å medvirke til kampfiksing. Dessuten kjenner hver femte person i undersøkelsen til kampfiksing i egen idrett, skriver Avisa Hordaland.

Per nå har Finland, Danmark, Sverige, Norge, Kypros, Sveits, Polen, New Zealand innført varlingsknappen «Red Button».

Alle tipsene som sendes inn via appen i Norge sendes direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Men også på hjemmesidene deres kan utøvere varsle anonymt om kampfisking.