flyktninger612-2.jpg

Nå kan du søke om midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

- Vi oppfordrer alle klubber som har tilhørighet i nærheten av et asylmottak til å søke midler fra UDI. Idretten har gjennom flere år gjort en betydelig innsats for å integrere flyktninger og asylsøkere i idretten og i lokalmiljøet. Dette arbeidet håper vi kan fortsette også i 2019, sier rådgiver for breddeidrett, Elin Horn.

15,9 millioner kroner er satt av

Midlene UDI utlyser skal gå til aktiviteter for barn og unge under 18 år som bor på asylmottak. Dette skal bidra til at barna skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ulike ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter. Aktiviteter som oppfyller ordningens mål, treffer flest mulig barn, gir mest mulig aktivitet i forhold til tilskuddsbeløpet og tiltak som ellers ikke er tilgjengelig i nærmiljøet, vil bli prioritert.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter og enkeltpersoner kan søke. UDI forvalter tilskuddsordningen for aktivitetstilbud for barn og unge i asylmottak på vegne av Justisdepartementet.

Søknadsfrist: 11. februar.

Ytterligere informasjon om søknadsprosessen finnes her.