Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvinnene utgjør 60 prosent av medlemsveksten i norsk idrett

jenter612.jpg
Det blir stadig flere jenter og kvinner i norsk idrett. Foto: Eirik Førde

Siden 2011 har antall medlemmer økt med over 80.000, og kvinnene utgjør 60 prosent av medlemsveksten.

 

Nøkkeltallsrapporten for 2017 er god lesning for norsk idrett.

– Dette er meget gledelige tall.  Her er det fremgang i antall medlemmer og i idrettsaktiviteten generelt.  Spesielt gledelig med så mange flere jenter og kvinner! Dette viser igjen hvor god jobb våre idrettslag og særforbund gjør.  Vi har som langsiktig mål å engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller. Da er det hyggelig å konstatere at det gror godt på grasrota. Det er der vi må begynne, sier idrettspresident Tom Tvedt, som skryter av jobben både idrettslag og særforbund gjør i rekrutteringsarbeidet.

Kvinnene utgjør 41 prosent
Totalt er det registrert 1 926 301 medlemskap i de ordinære idrettslagene ved utgangen av i 2017. Av disse er 789 540 kvinner, mens menn utgjør 1 136 761 av medlemsmassen. Med unntak av de helt yngste under fem år, har både antall og andel kvinnelige medlemskap steget i alle aldersgrupper. Kvinneandelen i norsk idrett øker. Nå er den på 41 prosent av totalen. Bare de siste seks årene har antallet kvinner økt med 48 409, mens økningen blant menn i samme tidsperiode er på 32 952.

Last ned Nøkkelstallsrapporten 2017

Størst medlemsvekst i 6-12 år
Den største medlemsveksten finner vi i aldersgruppen 6-12 år. Der har antall medlemskap økt med nær 50 000 på seks år, hvorav jentene står for to tredjedeler av veksten! Totalt har andelen jenter økt med 2,1 prosent til totalt 46,7 prosent.

Antall medlemskap i aldersgruppen 13-19 år viser en beskjeden økning i perioden. Totalt er det 335 000 medlemskap i gruppen. Hele veksten har kommet blant jentene, som har økt med 6 440 - noe som tilsvarer 1,1 prosent. Det er likevel oppsiktsvekkende at antallet gutter i 13-19 år har gått ned med 390. I seg selv ikke noe stort tall, men noe man må være oppmerksomme på.

Også blant unge voksne er det jentene som dominerer veksten. Kvinneandelen er økt med 1,6 prosentpoeng i perioden og 38,9 prosent av medlemskapene innehas nå av kvinner.

I aldersgruppen «voksne» har derimot utviklingen vært positiv for både menn og kvinner, men til forskjell fra de fleste andre aldersgrupper har veksten vært størst blant menn.

Her er flere hovedfunn fra Nøkkelstallsrapporten 2017:  

  1. Antall medlemmer økte med over 5 000 i 2017 og med over 80 000 på seks år. 
  2. Antall medlemmer i aldersgruppen 6-19 år økte med 10 000 i 2017. 
  3. Kvinneandelen er uendret fra 2016, men har steget med 0,9 prosentpoeng siste seks år.
  4. Aktivitetstallene økte med nesten 45 000 i 2017. 
  5. Andelen kvinnelige medlemmer økte med 0,2 prosentpoeng i 2017, og har økt med 1,2 prosentpoeng på seks år. 
  6. Veksten i antall kursdeltakere fortsetter. 
  7. Overføringene til idrettslagene fortsetter å øke, og har økt med nesten 700 millioner kroner på seks år. 
  8. Kvinneandelen i idrettens styrer ble redusert med 0,4 prosentpoeng til 36,3 prosent. Kvinneandelen i styrene i sentralleddene er høyere enn medlemsandelen. 
  9. SSB oppgir at det arbeides 34 100 årsverk dugnad innen idretten og oppgir verdien av dette arbeidet til over 17 milliarder kroner. 
  10. Idretten står selv bak mellom 75 og 80 prosent av nødvendig «verdiskapning», mens det offentlige bidrar med 20-25 prosent.