Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Krever at regjeringen innfører mer aktivitet i skolen. Barn gjorde om Eidsvoll plass til et stort uteklasserom

barnsunniva.jpg
Barn fra 5. trinn ved St. Sunniva skole gjorde om Eidsvoll Plass til et uteklasserom. Foto: Geir Owe Fredheim

Foran Stortinget viste elever fra 5. klasse ved St. Sunniva skole hvordan fysisk aktivitet kan inkluderes i uteklasserommet. Nå håper barna, og flere frivillige organisasjoner, at Stortinget står fast på sitt vedtak om å innføre én time fysisk aktivitet i skolen hver dag.

 

Bakgrunnen for oppmøtet på Eidsvoll plass er at et flertallsvedtak i Stortinget 7. desember i fjor ba regjeringen sørge for en ordning som sikrer elever på 1. -10. klasse minst én time fysisk aktivitet hver dag.

Negativt svar
Regjeringens svar kom da Kunnskapsdepartementets la frem sitt budsjettforslag for 2019. Der anbefaler departementet at det ikke blir innført en obligatorisk ordning med fysisk aktivitet i skolen, men at det i stedet blir satset på frivillige tiltak, erfaringsutveksling, dokumentasjon og forsvarlig evaluering av det som skjer ute i skolen.

Idrettspresident Tom Tvedt er kritisk til Regjeringens forslag som han mener ikke vil sikre alle elever på 1.-10. trinn én time fysisk aktivitet hver dag. Han får støtte for sitt syn av både Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes landsforbund, Norsk Friluftsliv, Fysioterapeutforbundet, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsa, Aktivitetsalliansen og Kreftforeningen.

Viktig med nasjonale føringer
- Lokale tilpasninger og erfaringsutveksling skoler og kommuner imellom er viktig, men uten nasjonale føringer vil vi få en situasjon der noen skoler innfører daglig fysisk aktivitet for elevene, mens andre skoler ikke gjør det - også innenfor én og samme kommune. Dette vil på sikt kunne føre til økt sosial ulikhet, og elevens bosted og skolekrets vil avgjøre om de får tilbud om daglig fysisk aktivitet eller ikke. Det er ikke godt nok, sier Tvedt som holdt appell foran Stortinget.

Tvedt mener det er et paradoks at fysisk aktivitet blir satt opp mot læring.
- Fysisk aktivitet er både læring i seg selv – kroppslig læring – og det gir overskudd til annen læring. For meg som samfunnsmenneske handler én time daglig fysisk aktivitet om å lete etter muligheter for å få det til.  Naturligvis er det skolen selv som må finne ut hvordan dette kan gjøres, men barns helse og fremtidige aktivitetsvaner er altfor viktige til å overlates til holdningskampanjer eller frivillige organisasjoner alene, sier Tvedt.

Inviterte politikere
Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget var invitert til seansen hvor barn fra St. Sunniva skole viste hvordan man i praksis kan gjøre mattetimen om til en utetime med fysisk aktivitet.

Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talskvinne i Senterpartiet, var imponert over barna, men mindre imponert over Regjeringen.
- Fysisk aktivitet i skolen har vært en kampsak for oss i mange år, og første gang vi fremmet dette forslaget var allerede i 2003. I fjor fikk vi flertall for dette i Stortinget med støtte fra KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, men regjeringen har ikke vært så positivt innstilt, sier Knutdatter Strand, og fortsetter:
- Regjeringen skal gjennomføre Stortingets vedtak, så vi kommer bare til å fortsette med å trykke på slik at det blir gjennomført. Derfor blir det spennende å se om det blir endringer i endelig statsbudsjett, sier Knutsdatter Strand.

Saken fortsetter under videoen.

_

Viktig at det fungerer godt
Kent Gudmundsen (H), nestleder i Utdanning- og forskningskomiteen, er av en annen oppfatning. 
- Vedtaket om at det skal være én klokketime fysisk aktivitet hver dag gjennom hele året for 1. til 10. trinn er ikke bare enkelt å ivareta når det skal skje innenfor dagens rammetimetall. For oss er det viktig at når Stortinget vedtar dette så må vi være sikker på at dette fungerer like godt i Botsfjord i januar når snøen står opp til taket, som for barn i Oslo sentrum hvor det er bar bakke og helt andre klimatiske forhold, sier Kent Gudmundsen.

Han sier at et forskningsprosjekt, som er ferdig på nyåret, vil gi svar på noen av spørsmålene om hvordan man best sørger for mer aktivitet i skolen.
- Det er stor og bred politisk enighet om at vi skal ha flere aktive barn i skolen. Vår bekymring er at vi ikke kan innføre dette uten å involvere lærerprofesjonen og skole-Norge på en god måte. Vi må vite at et slikt tiltak ikke går på bekostning av innhold og kvalitet. Er det noe vi kan tape på er det forhastede beslutninger, mener Gudmundsen.