Robin Wiksten, Kristin Kloster Aasen, Daniel Folkøy og Håvard Øvregård diskuterer kampanjen #starttotalk under Ungdomsseminaret i regi av Trenerforeningen.
Robin Wiksten, Kristin Kloster Aasen, Daniel Folkøy og Håvard Øvregård diskuterer kampanjen #starttotalk under Ungdomsseminaret i regi av Trenerforeningen.

Kampanje bryter stillheten om seksuelle overgrep i idretten

I kampanjen #starttotalk kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep. Derfor går nå Idretts-Norge, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet sammen om å bryte stillheten. - Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar ansvar, bryter stillheten og gjør det lettere å si ifra om seksuell trakassering og overgrep, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i NIF.

Norges idrettsforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema. Kampanjefilmen har nå fått norsk tale og teksting. 

- Vi ser at seksuell trakassering og overgrep dessverre også skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi må senke terskelen for å si ifra, enten det gjelder egne opplevelser, eller uønsket oppførsel mot andre, sier Kloster Aasen. 

Aktuell problemstilling

- Temaet er relevant i alle idrettslag. Enten har det skjedd i ditt idrettslag, eller så skjer det nå, eller så vil det skje i fremtiden om du ikke tar opp temaet. Filmen viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsforbundet håper å nå ut til flere med våre verktøy, sier Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid i NIF.

Norges idrettsforbund har de siste årene opplevd en økning i antall henvendelser knyttet til seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Saken fortsetter under bildet

Håvard Øvregård, Robin Wiksten, Kristin Kloster Aasen og Daniel Folkøy fikk se filmen under Ungdomsseminaret i regi av Trenerforeningen. Foto: Sofie Torlei Olsen 

Daniel Folkøy og Robin Wiksten er begge fotballtrenere i Ready, og mener at filmen kan være med å bevisstgjøre voksnes forhold ovenfor barn.

- Jeg tror det er viktig å synliggjøre voksnes rolle ovenfor barn, og spesielt hvordan barn skal kunne gi varsle. Filmen er med på å belyse et viktig tema, og gjør flere bevisste på dette problemet, sier Folkøy.

Idrettsklubben Ready jobber aktivt med temaet, og har satt i gang flere verktøy for å jobbe med dette. Ett av verktøyene er dokumentet «trygge barn og unge» som sendes ut til alle nye trenere i klubben.

- Dokumentet inneholder blant annet retningslinjer for hvordan man forholder seg til å det å være alene med spillere. Man skal eksempelvis aldri ha spillersamtaler i et lukket rom, sier Folkøy.

Ønsker åpenhet rundt temaet

- Vi forsøker å ha en åpen dialog med barna. Om noe er som de ikke ønsker, skal barna vite at de kan komme til oss å si ifra, slik at vi kan forsøke å gjøre det bedre for dem. Det viktigste er å lytte til barna, og at de føler seg sett og hørt, sier Wiksten.

Vil skape oppmerksomhet

Linda Hofstad Helleland mener debatten om seksuell trakassering og overgrep innen idretten har hatt for lite oppmerksomhet i Norge.

- Jeg er glad for at NIF sammen med regjeringen ønsker å skape oppmerksomhet rundt et viktig tema. Vi må tørre å tro at overgrep skjer også i idretten. Det vil gjøre det lettere for både voksne og barn å snakke om dette, sier Barne- og likestillingsministeren.

Idretten skal være en trygg arena

- Nesten alle barn er med i norsk idrett, og mange deltar i flere idretter. Der skal de være trygge, og foreldre skal kunne vite at deres barn ikke risikerer å bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Jeg er veldig fornøyd med at NIF går så aktivt inn i dette temaet. Nå må særforbundene og idrettskretsene ta dette opp lokalt over hele landet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakasering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep.
Les mer her.