Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ja til OL!

Med overveldende flertall vedtok det ekstraordinære idrettstinget i Stjørdal å gå videre med søknadsprosessen fram mot OL i Oslo i 2022.

 

Med 142 mot 15 stemmer var det et tydelig mandat, en tydelig bestilling og en definert retning for idrettsstyret.

Idrettstinget vedtok følgende uttalelse til Idrettsstyret:

1. Idrettstinget gir sin tilslutning til at Idrettstyret skal arbeide videre med en norsk søknad om OL/PL 2022 til Den internasjonale olympiske komité (IOC), med Oslo som søkerby.

2. Et OL/PL i Norge i 2022 vil være et viktig arrangement for ytterligere å utvikle norsk idrett, en ny generasjon frivillige og å gi dagens og fremtidige unge idrettsutøvere muligheter for å oppleve og delta i olympiske leker i Norge. Et OL/PL i 2022 skal bygge videre på den kompetanseutvikling som skapes i Ungdomsløftet gjennom arbeidet med Ungdoms-OL i 2016.

3. Det er et mål at OL og PL i Norge skal stimulere den regionale idrettsutvikling i hele landet og den regionale prestasjonsorienterte idrettsutviklingen spesielt.

4. Et OL/PL i Norge 2022 vil være en katalysator i en fremtidsrettet aktivitets- og kompetanseutvikling for idretten og samfunnet som helhet. Et OL i Norge skal ivareta idrettens overordnede mål om åpenhet og inkludering. Vårt felles miljøansvar må være en viktig plattform i det videre søknadsarbeidet.

5. Den finansieringsmodellen for anlegg styret har presentert for idrettstinget skal legges til grunn for forhandlingene. Idrettstinget forutsetter at det i samarbeid med politiske myndigheter på alle nivåer tilrettelegges for at anleggsinvesteringen baseres på et spleiselag der idretten gjennom spillemidlene bidrar med 11,1 %. Ved vesentlige avvik fra dette, vil organisasjonen bli hørt på nytt.

6. Utviklingen av idrettsanlegg utenfor selve arrangementsregionen for OL/PL 2022 skal ikke berøres av de investeringer som må gjøres relatert til idrettsanlegg innenfor arrangementsregionen.

7. Etterbruken av OL-anleggene skal møte idrettens behov og flere idretter enn vinteridrettene skal få plass i anleggene etter lekene. Lokal barne- og ungdomsidrett skal få tilgang til OL-anleggene på samme måte som i kommunale idrettsanlegg i dag.