Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsstyret har nedsatt idrettsmedisinsk etikkutvalg

Etikkutvalg_612.jpg

Idrettsstyret har vedtatt å etablere et idrettsmedisinsk utvalg som skal bidra til gode idrettsmedisinske etiske diskusjoner i organisasjonen.

 

Utvalget skal komme med konkrete innspill til hva en idrettsmedisinsk praksis skal stå for og styre etter. Utvalget skal arbeide for å øke bevissthet om verdispørsmål rundt helsetjenester i idretten og til etiske dilemma i møtet mellom utøvere og helsetjenesten. Å øke bevissthet om verdier og verdikonflikter er særlig viktig for helsepersonell, men også blant ledere, aktive, støtteapparat og foreldre.

Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men ta opp prinsipielle spørsmål. 

Det skal være åpenhet rundt arbeidet i utvalget og møterapporter skal legges frem i NIF, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA).

Idrettsmedisinsk etikk utvalget består av:

Leder: Reidun Førde, Professor i medisinsk etikk ved Universitet i Oslo
Christine Holm Moseid, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF)
Inggard Lereim, NIMF
Maren Stjernen, Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)
Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Utøverrepresentant
Jeanette Nilsen, Trener Norges håndballforbund, tidligere landslagskeeper
Per Tøien, NIF
Anne Kristine Soltvedt fra NIF vil være sekretær for utvalget.