Idrettslagsbrosjyre på ni språk

Norges idrettsforbund, i samarbeid med Kulturdepartementet, lanserer nå idrettslagsbrosjyren «Bli med» på ni ulike språk. Brosjyren som kan tilpasses hvert enkelt idrettslag, blir et relevant og svært viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid.

Brosjyren «Bli med» er oversatt til arabisk, farsi, pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og norsk. Last ned brosjyren her.

- Det er Kulturdepartementet som har finansiert brosjyren som igjen er et resultat av rapporten «Kom igjen, jenter» som så på jenter med minoritetsbakgrunn og deltakelse i organisert idrett. Vi håper brosjyren vil bidra til at det blir enklere for alle med minioritetsbakgrunn å ta del i norsk idrett, sier Inge Andersen, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Andersen ber nå alle særforbund, idrettskretser og idrettslag rundt omkring i Norge til å gjøre brosjyren tilgjengelig og godt kjent.

Brosjyren beskriver norsk idrett på en lettfattelig måte; blant annet hvordan et idrettslag drives, dugnadsarbeid, hvordan bli medlem og hvorfor det er viktig å drive med fysisk aktivitet. 

- Foreldrenes kunnskap om norsk idrett er avgjørende for at særlig jentene skal få lov til å delta. Idrettens utfordring er derfor å kommunisere idrettens verdier og holdninger på en god måte til foreldrene og på den måten gjøre idretten mer tilgjengelig for enda flere, sier Sverre Aarsand, rådgiver i NIF.