idretter_ilu_612.jpg

Ny søknadsrunde! Idrettslag kan søke om 2,8 mill kr fra NIFs flyktningfond!

Norges idrettsforbund har gleden av å informere om at NIFs flyktningfond er gjenåpnet. Idrettslag over hele landet kan nå søke om nye friske midler fra UDI til ulike tiltak for flyktninger. Søknadsfrist er fredag 16. september.

Etter en suksessfull søknadsrunde våren 2016 har NIF igjen gleden av å gjenåpne fondet med friske midler. Omtrent 2,8 millioner kroner skal fordeles på idrettslag rundt om i Norge. Allerede nå kan idrettslag søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak.

Søknadsfrist er fredag 16. september. Søk her!

Målgruppen:

  • Beboere på mottak
  • Nybosatte flyktninger i kommuner.

Midlene kan benyttes til:

  • Innkjøp av aktivitetsutstyr
  • Personlig utstyr
  • Leie av hall
  • Treningsavgift
  • Transport
  • Honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottak.

Rapportering 
Idrettslagene som mottar midler vil få ettersendt rapporteringsskjema. Fristen for rapportering er 30. desember 2016.

NIFs flyktningfond har forvaltet betydelige midler i 2015 og i 2016. Totalt 3,9 millioner kroner er fordelt på 335 idrettslag. Pengene er bevilget fra IOC, Gjensidigestiftelsen, Kulturdepartementet, Kavlifondet, Idrettstyret og IMDi.

8500 har fått et tilbud
Våren 2016 mottok NIFs flyktningfond nærmere 500 søknader til en samlet verdi på 10 millioner kroner. Totalt 8500 personer har fått et aktivitetstilbud gjennom NIFs flyktningfond.