Foto: Eirik Førde / Idrettsforbundet
Foto: Eirik Førde / Idrettsforbundet

Idrettsforbundet med retningslinjer for bilder av barn

Norges idrettsforbund har laget syv retningslinjer for publisering av bilder og film av barn. Målet er å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte om hvilke regler som gjelder.

- Norges idrettsforbund får stadig henvendelser om hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I tillegg ser vi at det skjer mye tilfeldig bildedeling i forbindelse med våre arrangement. Derfor har vi hatt behov for å utarbeide noen egne retningslinjer, forteller Siri Grønborg Christensen, advokat i Norges idrettsforbund.

Hun sier det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern.
- Foresatte kan ha spesielle grunner for at de ikke ønsker å publisere bilder og film av sine barn. I enkelte tilfeller kan deling av bilder og film få svært uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse, sier Grønborg Christensen.

Tar barna på alvor
Hovedregelen for bruk av bilder og film er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres.
- Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. I den forbindelse har vi laget et samtykkeerklæringsskjema som vi ber idrettslagene om å benytte, sier hun og legger til:
- Det er viktig for oss å ta barna på alvor. Derfor har vi presisert at dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres så skal dette overstyre foreldrenes ønsker.

Gjør retningslinjene kjent!
Idrettsforbundet oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film av barn kjent i idrettslaget.
- At idrettslagene legger ut informasjon på klubbens hjemmesider og Facebook er helt avgjørende. I tillegg må idrettslagene – helst barneidrettsansvarlig i idrettslaget – informere alle om reglene på møter og i andre viktige sammenhenger, sier Grønborg Christensen.

Gode innspill fra Datatilsynet
I jobben med å utarbeide retningslinjene har blant annet Idrettsforbundet vært i møte med Datatilsynet som har kommet med innspill.  
- Det har vært nyttig for Idrettsforbundet å sparre med Datatilsynet som har meget lang erfaring med hvordan man bør håndtere bilder av barn på nett, sier Grønborg Christensen. 

Les mer om Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn og last ned samtykkeerklæring