barnasrettigheter612.png

Kortfilmene som lærer deg barneidrett på 1-2-3

Norges idrettsforbund har laget fem korte barneidrettsfilmer som lærer deg det viktigste på 1-2-3. Filmene blir et viktige verktøy i alle idrettslag for å øke forståelsen for Idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

Filmene som Norges idrettsforbund har laget gir på en lettfattelig måte svar på de oftest stilte spørsmålene knyttet til barneidretten. 

Idrettsforbundet oppfordrer nå alle idrettslag til å gjøre disse filmene tilgjengelig for sine medlemmer gjennom å legge de ut på idrettslagets hjemmesider og dele filmene i sosiale medier.

Ønsker økt forståelse

- Med disse fem filmene ønsker vi at flere trenere, ledere og foresatte får økt forståelse for hvorfor vi har idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Det er dessverre altfor få som kjenner til dette innholdet eller misforstår budskapet, sier Mari Bjone, rådgiver barneidrett i Norges idrettsforbund.

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. Hun håper at filmene også blir et viktig verktøy for alle barneidrettsansvarlige.
- Disse filmene kan brukes i alle mulige sammenhenger – på foreldremøter, styremøter og på trener- og lagledermøter, sier Bjone. 

Les mer om barneidrett