Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvorfor vurderes en mulig OL-søknad?

- Dette er en sak hvor idrettsstyret selvsagt vil høre alle 54 særforbund og 19 idrettskretser, sier idrettspresident Børre Rognlien.

 

Norges idrettsforbund registrerer at Troms idrettskrets i sitt styremøte 4. oktober har vedtatt en uttalelse om at de er negative til en eventuell søknad om OL til Norge i 2022.
- Dette er en sak hvor idrettsstyret selvsagt vil høre alle 54 særforbund og 19 idrettskretser, sier idrettspresident Børre Rognlien.

Med IOCs avgjørelse i sommer om å tildele vinter-OL 2018 til Pyeongchang i Sør-Korea, er situasjonen betydelig endret, da svært mange antok at 2018-lekene ville bli tildelt et land i Europa. Hadde det skjedd ville det neppe blitt aktuelt for Europa igjen med vinter-OL før i 2030. Nå mener de samme eksperter, inkludert Norges IOC-medlem Gerhard Heiberg, at sjansen for at OL i 2022 blir tildelt et land i Europa er meget stor.

-Med bakgrunn i at Idrettstinget har bestemt at Norge bør stå som arrangør av store mesterskap med jevne mellomrom, vedtok idrettsstyret 25. august å hente inn synspunkter fra alle særforbund og idrettskretser, om Norge eventuelt skal vurdere å søke i 2022, eller la muligheten passere, sier Rognlien.

I idrettsstyrets opplegg inngikk å legge spørsmålet frem for alle idrettskretser i møte 4. september, og i dialogmøter med alle særforbund og idrettskretser 13.-15. september. Dette ble gjennomført. Tilbakemeldingene fra organisasjonen var et bredt ønske om at idrettsstyret arbeidet videre med saken, men kom tilbake med et mest mulig konkret prospekt når et slikt var utarbeidet.
-Og det vil vi gjøre, sier idrettspresidenten.

Videre fremdrift ble drøftet med de 7 olympiske vinterforbund i møte 19.9. Alle de syv særforbundene var positive til å jobbe videre med saken, og er utfordret på å forsøke å beskrive et mest mulig samlet konsept. De er bedt om å legge vekt på anleggsbehov, drift- og etterbruk, mest mulig flerbruk og en rekke andre forhold, inkludert hvor de ønsker et mulig vinter-OL arrangert. Det er så langt prosessen er kommet, og nå avventer resten av organisasjonen og idrettsstyret utspillet fra de olympiske vinteridrettsforbundene. Prospektet vil selvsagt bli lagt frem for både politiske myndigheter, og alle de øvrige særforbund og idrettskretser, sier Rognlien.

Det er idrettsstyrets mening at denne gang skal idrettsorganisasjonen selv først avklare om man ønsker å søke vinter-OL, på hvilke premisser, og hvor det er mest optimalt for idretten at et slikt arrangement finner sted. Dernest gjenstår om nasjonale politiske myndigheter og den potensielle søkerbyen er enige med idretten. Hvis ikke alle parter raskt og effektivt blir enige om et mulig vinnerkonsept, blir det ingen norsk søknad, for tiden er altfor knapp til omkamper, avslutter idrettspresidenten.

Pressemelding fra Norges idrettsforbund 7. oktober 2011.