Illustrasjonsfoto: Eirik Førde
Illustrasjonsfoto: Eirik Førde

Hvordan skal idrettslag reagere på mobbing?

Mange barn og unge opplever mobbing, også i idretten. Trenere, ledere og frivillige i idrettslag må være bevisst på dette, slik at man er i stand til å oppdage og forebygge mobbing i idrettslaget. Idrettens visjon er «Idrettsglede for alle», og mobbing ødelegger for idrettsgleden.

- Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trener eller leder skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing. Du har også et ansvar for at mobbing ikke skjer i idrettslaget selv om man selv ikke legger merke til det, sier Håvard B. Øvregård, rådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund. 

Idrettsforbundet har ingen indikasjon på at mobbing er et større problem i idrettslag enn i samfunnet generelt, men siden idretten speiler samfunnet – på godt og vondt – må vi gå ut fra at mobbing er et problem i idretten, slik det blant annet er i skolen.

Tall fra Nasjonal digital læringsarena viser at flere tusen barn og unge hver eneste morgen våkner til angsten for å bli mobbet.
-  Mobbing kan skje over alt, også i ditt idrettslag, også når du ikke legg merke til det, sier Øvregård.

Den som oppdager mobbing kan ikke forholde seg nøytralt til mobbingen. 
- Om du som trener ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Dessuten vil det bli sett på som at du også bidrar du til mobbing. Du kan ikke være nøytral til mobbing: Enten reagerer du, eller så bidrar du til mobbingen, sier Øvregård.

Utøverne må kjenne seg trygge
Øvregård sier det er svært viktig at idrettslag klart og tydelig sier ifra til utøverne sine at mobbing ikke er akseptert i idretten. Idrettslaget bør diskutere med trenerne og lederne i laget hvordan de på best mulig måte kan forebygge mobbing.
- Slik kan utøverne kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener og leder, sier Øvregård og understreker at det ikke bare er de unge som mobber.
-  Du skal selvsagt også reagere dersom det er en trener eller leder som mobber en utøver eller en annen trener eller leder.

Tips til hvordan reagere
Norges idrettsforbund har utarbeidet noen tips om hvordan idrettslag kan ta tak i mobbing.
- Det er avgjørende at man tar tak i mobbesituasjonen så snart man blir oppmerksom på den. Jo tidligere man reagerer jo bedre er det. Det er også viktig at man snakker med den som blir mobbet – som regel vil offeret i mange tilfeller underdrive trakasseringen, sier Øvregård.
- Involver foreldrene til barnet, slik at de vet hva som har skjedd. Snakk med dem som mobber. Gi klar beskjed om at det er uakseptabelt å mobbe og at det må stoppes. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt, sier Øvregård.

Hva er mobbing?
Mobbing er definert som gjentatte negative handlinger fra en eller flere rettet mot en annen.
- Det er den som mobbes som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, og det er de voksnes ansvar å ta den opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at andre skal tåle å bli krenket. At en selv tåler mye gir ingen rett til å ignorere den urett andre utsettes for, sier Øvregård avslutningsvis.

Les mer om mobbing og hvordan det kan forebygges