undersøkelse612.jpg

Vi spør idrettslag: - Hvilke tre oppgaver er viktigst for hele norsk idrett i årene fremover?

I dag har Norges idrettsforbund sendt ut en undersøkelse hvor vi spør alle idrettslag om hvilke tre oppgaver som er viktigst for hele idretten i årene som kommer. Undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper flest mulig vil svare i og med at idrettslagenes innspill er svært viktig for kursen videre for norsk idrett! Frist er 5. juli.

Norges idrettsforbunds verdier har ligget fast siden 1996. Det har vært fire aktivitetsverdier og fire organisasjonsverdier. I prosessen med et nytt langsiktig dokument ønsker Idrettsstyret å få en tilbakemelding på hvilke verdier som skal prege idrettens virksomhet i årene fremover. De skal være færre, relevante hver for seg og samlet, og de må ha kraft nok til å gi retning for alle organisasjonsleddene.

Alle som ønsker å gi innspill kan gjøre det her (Frist 5. juli)

Tinget 2019
Den nye langtidsplanen for norsk idrett skal vedtas på Idrettstinget i mai 2019. Den aller mest overordnede delen av planen tar for seg «idrettens fremtidsbilde».  Den skal inneholde organisasjonens formål, dens visjon og de verdiene som skal prege hele virksomheten i hele norsk idrett. I tillegg ønsker Idrettsstyret å prioritere noen få – 4-6 – helt overordnede områder som også strekker seg ut over neste tingperiode.

Det nye idrettspolitiske programmet vil være svært overordnet i sin struktur og angi retning for alt som skjer felles i norsk idrett. I tillegg vil det idrettspolitiske programmet også inneholde beskrivelser av ansvarsfordeling og strategier for hvordan de forskjellige organisasjonsleddene skal jobbe med de overordnede målene. Naturligvis skal også særforbund, idrettskretser og NIFs sentralledd også ha egne planer for de delene av langtidsplanen som er «deres».

Idrettsstyret ønsker at hele organisasjonen skal kunne spille inn til disse overordnede prioriteringene. Det legges opp til en prosess som skal bygge et godt dokument og et bredt eierskap til tingforslaget.

For å få best mulige og flest mulige innspill, ønsker NIF å sende ut en kort undersøkelse med bare to temaer, til idrettslagene.  Undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper flest mulig vil svare.

Det beste er om dere diskuterer i idrettslaget og så svarer på undersøkelsen. Om dere ikke diskuterer fullt ut, ønsker vi likevel svar.