612_bilderavbarn.jpg

Hvilke regler gjelder for publisering av bilder og video av barn i idretten?

Det skjer fortsatt mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder og video. Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene før de publiseres. Idrettsforbundet anbefaler alle idrettslag å gjøre NIFs retningslinjer godt kjent i idrettslaget.

Hjelp oss med å gjøre idrettens retningslinjer for publisering av bilder og video av barn kjent i ditt idrettslag! 

Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Bakgrunnen for nettopp dette er at det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern.
- Foresatte kan ha mange grunner for at de ikke ønsker at idrettslaget, foreldre eller andre, skal publisere bilder og film av sine barn. I flere tilfeller kan deling av bilder og film få uheldige konsekvenser – for eksempel dersom de bor på en hemmelig adresse, sier Guro Aurtande, advokat i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer trenere, ledere, frivillige, foresatte, og ikke minst barna selv, om å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og video.

Hent inn samtykke i starten av året
Aurtande ber derfor alle idrettslag, enten ved oppstart av året, eller ved en annen passende anledning, bruke samtykkeerklæringsskjema som Idrettsforbundet har utarbeidet for å innhente tillatelser.
- Vi håper at idrettslagene kan legge ut informasjon på klubbenes hjemmesider og på Facebook om dette. Dessuten oppfordrer vi alle barneidrettsansvarlige i idrettslaget til å informere om reglene på møter og i andre viktige sammenhenger.

Hun presiserer også at dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres så skal dette overstyre foreldrenes ønsker.

Idrettsforbundets retningslinjer
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre disse retningslinjene kjent. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier (aviser/tv).

  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Se for øvrig Datatilsynets egne nettsider om bilder av barn.

Les mer om bilder av barn på Idrettsforbundets hjemmeside