skatehall_612.jpg

Har du Årets idrettsanlegg 2018?

I fjor var det Oslo Skatepark som ble årets idrettsanlegg. Nå skal Idrettsforbundet, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT finne ut hvem som har det fineste og mest praktiske idrettsanlegget i 2018. Fristen for å søke er 7. februar.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert
aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter.

Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000.

Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget knyttet opp mot kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.

Det kan søkes flere ganger.
Du finner elektronisk søknadssjema på www.badparkogidrett.no
Mer informasjon: Helene Bugge, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: helene.bugge@nih.no

Søknad sendes BAD, PARK og IDRETT innen 1. februar 2018.

Prisen skal deles ut under BAD, PARK OG IDRETT’s jubileumskonferanse 11.-12. april 2018.

Lykke til!