Glade barn som trives - det er kjennetegnet i SSK Skjetten Svømming. Foto: Jan Ivar Hansen-Bergli.
Glade barn som trives - det er kjennetegnet i SSK Skjetten Svømming. Foto: Jan Ivar Hansen-Bergli.

Gode råd til idrettslag som ønsker å skape et bedre klubbmiljø

Et godt klubbmiljø er alfa og omega for å skape et godt og trygt fellesskap for barn, unge og voksne. Men hva er nøkkelen til suksess for å skape et godt klubbmiljø? Her gir vi dere ett godt eksempel og noen råd på veien!

- Selv småting som å si «hei» eller «god morgen» er viktig for oss, sier Marcel Rosenberg, daglig leder av SSK Skjetten Svømming.

Klubben som har 1870 medlemmer har klart å skape et godt klubbmiljø gjennom at trenere, instruktører og aktivitetsledere viser respekt overfor barna.
- Når vi viser respekt overfor barna vil også barna vise respekt overfor hverandre, sier Rosenberg.

Annenhver uke setter klubben av tid til å snakke om kameratskap, godt treningsmiljø og andre viktige ting som dukker opp. Å ha foreldrene på laget har også vært avgjørende for at klubben har lyktes. - På foreldremøtene går vi gjennom Olympiatoppens anbefalinger om hvordan de også kan bidra til et godt klubbmiljø, sier Rosenberg. 

Idrettsforbundet har laget noen enkle råd som idrettslag kan følge på veien mot et bedre klubbmiljø: 

Gode relasjoner og rollemodeller

  • En klubb med gode relasjoner kjennetegnes ved at ledere, trenerne, foreldre og andre med ansvar i klubben bryr seg om utøverne sine. Dette kan de vise gjennom å si hei, smile og spørre om de trives og har det bra. I et slikt miljø vil medlemmene oppleve å bli sett, og man skaper et klima for å få og å gi omsorg og tilbakemeldinger.

Verdigrunnlag og felles mål

  • En klubb med et tydelig og godt verdigrunnlag, og med et felles mål som medlemmene kan jobbe mot, vil styrke samholdet og klubbidentiteten. Jo tydeligere dette er, jo tryggere vil det føles for de aktive. Det er idrettslagets ansvar å lage planverk som understøtter verdigrunnlaget og målene.

Møteplasser

  • Har idrettslaget et klubbhus, anlegg eller en annen møteplass for medlemmene kan dette fungere utmerket som et sosialt møtested. Møteplassen kan være relevant både i forbindelse med treninger og utenom treningstid. Se på mulighetene for å holde klubbhuset åpent, lag kveldsmat, spill et spill eller lignende. 

Trenerens rolle

  • Idrettslaget må sørge for at trenere etterlever de verdier og retningslinjene man har blitt enige om i idrettslaget. Det er viktig at idrettslagets trenere og de aktives forventninger til hverandre er tydelige og at de etterleves. Brytes dette kan det skape utrygghet.

Kommunikasjon internt i idrettslaget

  • Det er viktig at det er gode rutiner for kommunikasjon internt i idrettslaget. For at trenere, foreldre og utøvere skal føle trygghet, og ha oversikt over eget idrettslag må ulike idretter, grener og grupper samkjøre sin kommunikasjon. Ha åpne kanaler, tilgjengelig informasjon og ulike møter der temaer løftes. Viktige temaer bør tas opp i fellesskap og vanskelige ting tas tak i på et tidlig stadium for å redusere konflikter. På denne måten kan man sikre forståelsen og toleransen for at det finnes forskjeller i klubben.

Orden, struktur og rutiner

  • Et idrettsmiljø med god orden og struktur preges av gode rutiner for reinslighet og ryddighet i klubblokalet, oversiktlighet i oppbevaring og bruk av utstyr. Dette er oppgaver som ofte løses av de frivillige. Det er viktig at oppgaver og rutiner er tydelige slik at det blir så enkelt som mulig å bidra. Pass på å synliggjøre den innsatsen som legges ned på disse områdene, og å skryte av de som jobber frivillig! 

Alles ansvar
I norsk idrett har vi egne bestemmelser og rettigheter for barneidrett.
- Mange av rådene for et godt klubbmiljø kan vi relatere til retningslinjene for barneidrett; trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, valgfrihet og konkurranser for alle, sier Mari Bjone, rådgiver i Norges idrettsforbund.  

Å skape et godt miljø i idrettslaget er alles ansvar – enten du er leder, trener, forelder, utøver eller annet!

Idrettsforbundet tar med denne plakaten som henger i svømmehallen til SSK Skjetten Svømming, og ønsker alle lykke til med å skape et bedre klubbmiljø!  
Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet