fis612.jpg

Forbud mot høydehus i internasjonal skiidrett

Det Internasjonale Skiforbundet har som en del av sitt samlede antidopingarbeid vedtatt et forbud mot høydehus og kunstig tilførsel av oksygen.

Vedtaket ble fattet under FIS-kongressen i Cancun, Mexico, og lyder som følger:

"The use of use Oxygen tanks, hypoxic chambers or cryogenic chambers or similar medical equipment is prohibited during FIS World Championships, World Cups and other competitions registered in the FIS Calendar."
 
- Det er både viktig og gledelig at et av de største vinterolympiske internasjonale særforbundene har fattet et slikt vedtak. I en tid hvor internasjonal idrett har store utfordringer knyttet til doping, er det av stor betydning at FIS markerer at det ikke er rom for gråsoner i arbeidet for de rene utøverne, uttaler NIFs generalsekretær Inge Andersen.
 
Det har vært forbud mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen i norsk idrett siden 2003. På Idrettstinget i 2015 ble vedtaket fra 2003 bekreftet, og det ble samtidig vedtatt at NIF skulle arbeide for et internasjonalt forbud.
 
- NIF har tatt opp saken om et internasjonalt høydehusforbud med IOC og WADA, og vi vil fortsette å følge opp denne saken i ulike internasjonale fora. Jeg vil oppfordre nordmenn med posisjoner i internasjonale særforbund om å løfte spørsmålet om forbud mot høydehus innenfor sine idretter, slik Norges Skiforbund har gjort, avslutter Andersen.
 
Les mer om saken her.

Les Inge Andersens kronikk "Skiløper, ikke skurk" fra NRK Ytring, 16. januar 2016.