trineskeigrande_612_ledermøtet.jpg

Se opptak av Ledermøtet lørdag

Norges idrettsforbund sender NIFs ledermøte direkte lørdag fra kl 09.00. #ledermøtet

Direkte

_

 09:00

Valg til valgkomiteen 
Toppidrett og idrettslig representasjon 
Økonomi som barriere 
11:30 Lunsj 
12:30 Idrettsanlegg 
15:00 Møtet avsluttes

Se alle sakspapirer

Se også sendingen direkte her