flyktninger_612_crop.jpg

Flyktninger: Deltakelse i idrett, forsikringer og helsehjelp

Norges idrettsforbund har mottatt en rekke henvendelser om hvilke regler det er for personer uten norsk statsborgerskap å delta i idrettsaktivitet i regi av norske idrettslag, krav om medlemskap og forsikringer. I denne forbindelse har Norges idrettsforbund laget informasjon for å besvare slike spørsmål.

Idrettslagene bestemmer selv hvordan de skal organisere og drive sin aktivitet forutsatt at de følger NIFs regelverk. 

- Det som er viktig for oss å presisere er at de idrettslag som ønsker kan tilby aktivitet for ikke-medlemmer. Dette bestemmer idrettslagene selv. Imidlertid så kan det være et krav for å delta i konkurransesystemet i en idrett at en er medlem i et idrettslaget, og at medlemmet har en viss tilknytning til Norge som for eksempel lovlig opphold og lengde på botid i Norge. Dette reguleres av kamp- og konkurransereglene som fastsettes av særforbundene. NIFs regelverk regulerer ikke dette. For å få vite hvilke bestemmelser som gjelder for den enkelte idrett må det aktuelle særforbund kontaktes, sier Geir Johannessen, assisterende organisasjonsjef i Norges idrettsforbund. 

Det er ikke noe krav om norsk statsborgerskap for å være medlem i et idrettslag. 

Les mer om flyktningers deltakelse i idrett, forsikringer og helsehjelp.