smartidrettsmatlansering612.jpg

Lanserte Smart Idrettsmat

Fredag 16. juni gikk idretts-Norge, representert ved Norges idrettsforbund, Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund sammen med TINE i en felles satsing på å gi både barn og voksne et mer variert og sunnere matutvalg på idrettsarenaer rundt om i Norge.

Tom Tvedt, president i Norges idrettsforbund, var fredag med på å lansere Smart Idrettsmat - et konsept fra TINE hvor målet er at utvalget i kiosken på idrettsarenaen får et større og mer variert tilbud og samtidig kan bidra til at både voksne og barn gjør gode valg når sulten melder seg. 

Interesse fra idrettslag

– Vi vet at flere idrettslag ønsker en sunnere idrettskiosk. Barn og unge som er i aktivitet skal ha muligheten til å velge godt påfyll når de er på cup eller trening. Det er et ansvar vi, forbundene og klubbene bør ta, og dette initiativet er med på å sette utfordringen på dagsorden, sier han.

Se hvordan ditt idrettslag kan komme i gang med Smart Idrettsmat her.

Også generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt er glad for å kunne å bidra til å etablere gode matvaner hos unge idrettsutøvere allerede fra starten av.

-Vi har ambisjoner om å bidra positivt til barn og unges helse. Grunnlaget legges tidlig, og da bør tilbudet i idrettskioskene ha et bredere og sunnere utvalg av mat og drikke. Dette har vi sammen med våre partnere, inkludert TINE, hatt fokus på og jobbet med å inspirere til i en periode allerede. «Smart Idrettsmat» forsterker dette på en fin måte, sier Bjerketvedt.

Norges Håndballforbund rullet tidligere i år ut konseptet «Sunn Idrettshall» hvor de samarbeider med blant andre TINE Smart Idrettsmat.

– Det er en større bevissthet rundt kosthold i dag, og barn, trenere og andre besøkende ønsker å ha mulighet til å velge blant flere sunne alternativ. I dag meldes det om at en del barn og voksne har med seg matpakker til kamp på grunn av manglende alternativ til eksempelvis kaker, pølser og brus. Vi i Norges Håndballforbund ønsker at det tilbys et større og mer variert matutvalg til barn og voksne rundt om i våre håndballhaller, sier Kåre Geir Lio, president i Norges Håndballforbund.

Saken fortsetter under bildet.

Norges Friidrettsforbund har over 75 000 medlemmer fordelt på 900 medlemsklubber. De er opptatt av at gode vaner etableres i tidlig alder og vil oppfordre sine kretser til å sette smart idrettsmat på agendaen når de arrangerer friidrettsstevner denne sommeren.

– Slike tiltak er svært velkomne, og vi stiller oss selvfølgelig også bak initiativet. Aktivitet og et godt kosthold hører sammen, og et bredere tilbud gir barn og unge, og ikke minst foreldrene deres, muligheten til å gjøre gode valg når det trengs påfyll, sier President i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes.

Signerte felles mål

Under et pressemøte fredag formiddag ble initiativet signert av Konserndirektør marked og internasjonalvirksomhet i TINE, Kathrine Mo, president i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, president i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes, president i Norges Håndballforbund Kåre Geir Lio og generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt.

Kathrine Mo fra TINE mener at dette er med på å sikre barn og unge et godt mattilbud på idrettsarenaer landet over.

– Vi har lang tradisjon for å samarbeide med idretten, og nå skal vi sammen jobbe for å sikre et mer variert matutvalg på samtlige idrettsarenaer i Norge. Vi har allerede satt i gang konseptet TINE Smart Idrettsmat hvor vi ønsker å bidra til at utvalget i kioskene blir større og mer variert, og at det skal bli lettere for både barn og voksne å gjør smartere valg når sulten melder seg på et idrettsarrangement, sier hun.