Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk møte: Felles sanksjoner mot kampfiksing og løft for paraidretten

gensek612.jpg
De nordisk generalsekretærene: f.v - Liney Halldorsdottir, Island, Lena Eriksson, Åland, Christel Björkstrand, Finlands Svenska Idrottsförbund, Morten Mølholm Hansen, Danmark, Karen Kvalevåg, Mikko Salonen, Finland, Stefan Bergh, Sverige og Petur Mitun, Færøyene.

Felles sanksjoner mot kampfiksing, paraidrett høyere på agendaen, fortsatt nordisk internasjonal skolering og felles uttalelse om viktigheten av den nordiske idrettsmodellen – Nordisk idrettsmøte i Visby på Gotland ble en fremoverlent og offensiv møteplass for nordisk idrett.

 

– Dersom et slikt møte, et møte med presidenter og generalsekretærer fra hele Norden, skal ha sin misjon og sin betydning, må møtet være villig til å ta strategiske diskusjoner og strategiske valg, sa formannen i Riksidrottsförbundet, Björn Eriksson, etter to intense dager på Gotland. – Det var gode emner, men vi må bruke vårt felles ståsted og vi må sammen i Norden bli enda mer strategiske, mente den tidligere Rikspolitisjefen som nå leder det svenske idrettsforbundet.

Det er på denne bakgrunnen man må se de to fellesuttalelsene fra møtet. De er uttrykk for et tydelig ståsted og et ønske om å være tydelige overfor myndigheter og allmennheten om idrettens plass i samfunnet, og som viser ønsket om å løfte paraidrett høyere på den nordiske agendaen.

Se uttalelsene lengst ned i saken.

Nye verdier skal prege paraidrettens fremtid i Norden
Parallelt med Det nordiske idrettsmøtet på Gotland holdt de nordiske paralympiske komiteene sitt årlige styremøte i samarbeidet som kalles Nord-HIF (De nordiske handicapidrettsforbundene). Nord-HIF diskuterte blant annet verdigrunnlag, misjon og visjon for det nordiske parasamarbeidets fremtid.

Fair Play, menneskerettigheter og fellesskap med utøverne i sentrum. Det er verdiene som skal prege arbeidet på tvers i Norden når det gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er verdier som spiller godt sammen med Norges idrettsforbunds verdier, og som kan bidra til en enda tettere relasjon mellom paraidrett og den øvrige idretten i hele Norden.

Paraidretten diskuterte også det EU-støttede prosjektet All-In og hadde en gjensidig oppdatering på landenes individuelle ansvarsområder. Norges ansvar er å jobbe med klassifisering, mer spesifikt å sørge for at paraidretten i Norden har tilstrekkelig antall personer som kan drive med klassifisering, med den nødvendige kompetansen på plass. Antall «klassifisører» er en utfordring for paraidretten og arbeidet tar sikte på å forbedre denne situasjonen.

Nordisk internasjonal skolering
Møtet vedtok å forlenge den fellesnordiske internasjonale skoleringen for ledere (NILE) med en ny to-årsperiode og beholde antallet deltakere fra de fire største landene i Norden på fem fra hver, samtidig som Island ønsket seg inn i ordningen.  Den nye syklusen starter i 2019.

Møtet ga sin tilslutning til å inngå bilaterale avtaler mellom de nordiske landene for å sikre felles håndhevelse av sanksjoner mot kampfiksing. Lovgivningen i de nordiske landene er såpass ulik på enkelte punkter, at det er mer formålstjenlig å inngå avtaler to og to land av gangen for å oppnå det samme som en fellesavtale ville gjort.

– Jeg var godt fornøyd med møtet, sa idrettspresident Tom Tvedt som hadde med seg generalsekretær Karen Kvalevåg til hennes første Nordiske idrettsmøte. – Skal møtet få enda sterkere betydning og tyngde, tror jeg vi må evne å kombinere diskusjonene mellom faglige temaer og politisk viktige temaer. På Gotland ble vi enige om å løfte enkelte saker tydeligere og bedre til neste år, da på Island, avslutter Tvedt.

Se uttalelsene fra møtet lengst ned i saken.

Presidenter f.v: Björn Eriksson, Sverige, Niels Nygaard, Danmark, Sigridur Jonsdottir, Island, Tom Tvedt, Elin Joensen, Færøyene og Nuka Kleeman, Grønland

Statement 1 from Nordic meeting:

The Nordic meeting of the sports organisations has unanimously decided on the following statement:

Voluntary organisations are the backbone of civil societies, engaging people who give their time and their hearts for the benefit of others. The Nordic Sport Model contributes greatly to our Nordic societies. At the base of this model lie the sovereignty of sport, its autonomy and independence – in close co-operation with the authorities. This model needs to be supported and protected, and what the authorities have already done, should be enhanced. 

In order to maintain and further develop our Nordic Sport Model, we, the sport associations of the Nordic countries, wish to appeal to our governments to co-operate closely with sports in our respective countries. The dialogue must be based on equality, partnership, and mutual respect for the different roles and responsibilities of the organisations and the public authorities.

The authorities at all levels of government should understand the needs and requirements of voluntary organisations and civil society and work together with them in their exercise of authority.

To obtain the benefits of sport to society, society need to invest in sport with respect for the independent and valuable position of the sport organisations.

Visby, Gotland, 15 September 2018

Statement from Nordic meeting of the sports organisations on parasport:

Statement on the role and importance of parasports in the Nordic region

Participation in physical activities and sports is a right for all. Sport provides an arena for joy, development and personal fulfilment.

For persons with impairments parasport constitute a powerful tool for improved health and thereby a stronger personal ind

ependence. The positive results are large for both individuals and the society in general.

The Nordic Sports Confederations, Olympic and Paralympic Committees agree on the need for a wider discussion on parasport. The role of parasports and a possible common Nordic initiative in this field will be discussed during the Nordic meeting in Iceland in 2019.

Visby, Gotland, 15 September 2018