Foto: NTB Scanpix
Foto: NTB Scanpix

Et viktig verktøy for alle idrettslag

Når kan barn delta i konkurranser? Hva er egentlig Idrettens barnerettigheter, og hvilken utviklingsplan gjelder for barn i de ulike alderstrinnene? Alt dette står grundig omtalt i Idrettsforbundets nye brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Brosjyren blir et viktig verktøy for alle idrettslag.

Norges idrettsforbund har trykket opp 35.000 nye brosjyrer om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Brosjyrene er i skrivende stund på vei ut til alle landets idrettskretser.
- Nå oppfordrer vi alle idrettskretsene til å distribuere brosjyrene ut til sine idrettslag, eller opplyse idrettslagene sine om hvordan de kan få tak i dem, sier Mari Bjone, rådgiver barneidrett i Norges idrettsforbund. 

Viktig verktøy
- Brosjyrene blir også et viktig verktøy når barneidrettsansvarlig i idrettslagene skal følge opp trenere, ledere, frivillige og foreldre i klubben slik at tilbudet som idrettslaget tilbyr barn og unge er i tråd med rettighetene og bestemmelsene, sier Bjone.

Bjone sier det er naturlig at informasjonen i brosjyren også ligger tilgjengelig på idrettslagenes hjemmesider.
- I idrettslagets klubbhåndbok skal det stå hvor man finner informasjonen om barneidrett, og tips og råd om hvordan man ellers skal spre bestemmelsene i idrettslaget.

Norges idrettsforbund er også i gang med å lage en FAQ (ofte stilte spørsmål) til Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som vil bli lagt ut på barneidrettssidene til Idrettsforbundet i løpet av februar. 

Gå til siden om barneidrett og last ned brosjyren