Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dugnad for idrettsglede

Basket_612_Imdi_siste.jpg

Ikke på 20 år er det kommet så mange flyktninger til Norge. Ingen er uberørt over dagens situasjon – heller ikke i norsk idrett. Norsk idrett vil ønske alle som kommer velkommen til landet og til norsk idrett.

 

Norges idrettsforbund ønsker å dele idrettsglede for alle og vil oppfordre til en stor, felles dugnad for å inkludere alle som nå kommer inn i idrettens fellesskap. Idrettsstyret har derfor i dag, som sitt bidrag, bevilget 500 000,- kr til et fond for å understøtte idrettslagenes arbeid, både med tiltak for å møte dagens akutte situasjon, og med det langsiktige arbeidet for et mer inkluderende samfunn. Styret vil invitere flere til å være bidragsytere inn i dette fondet.

80 prosent av alle barn i Norge er medlemmer i et idrettslag. Gleden ved idrett er universell. Et opphold på et mottak med en hverdag i usikkerhet over fremtiden, kan gjøres litt bedre med et tilbud om lek og idrett med jevnaldrende som snakker samme språk – idrettens språk.

– Idrettsstyret oppfordrer med dette alle idrettslag som finnes i samme lokalsamfunn som asylmottakene om å engasjere seg, strekke ut en åpen hånd med en invitasjon om deltakelse i idrett. La barnas ønske om å bidra få et utløp gjennom idrett i fellesskap. Engasjer dere som foresatte, trenere og ledere for å synliggjøre idrettslagenes kraft i sine lokalsamfunn, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Men oppgaven stopper ikke der.  Flyktninger som har rett på opphold i Norge skal bosettes i kommuner i hele landet, og bør raskest mulig få positive opplevelser i sine lokalsamfunn. Norges idrettsforbund og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har inngått en avtale om å styrke integrering av innvandrere og nylig bosatte flyktninger som har fått opphold i Norge.

– Dette er en jobb idrettslagene allerede gjør, og har gjort i svært mange år. Norge er et mangfoldig samfunn. Arbeid for å sikre at idretten når ut til alle som bor i samfunnet er ikke et særskilt prosjekt, men et langsiktig arbeid som fortsatt krever et særskilt søkelys. Norsk idrett bidrar til et mer inkluderende samfunn og en bedre integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn. Vi ønsker oss flere innvandrere som deltakere, frivillige, tillitsvalgte og ansatte i hele norsk idrett. Vi oppfordrer alle idrettslag til å bidra der de kan – i sine kommuner – til beste både for de som befinner seg på mottak og overfor dem som skal bosette seg der, avslutter idrettspresidenten.

Pressemelding fra Norges idrettsforbund