Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Den norske idrettsmodellen skal ikke demonteres!

karen612siste.jpg

Det er ikke «noen som har jobbet i det stille for å ødelegge folkeidretten» og som «er ute etter idrettens lokale folkestyre» som Sæther hevder.

 

Kommentator i Dagbladet, Esten Sæther, er sterkt kritisk til det mest radikale alternativet innenfor et av områdene i moderniseringsprosessen i norsk idrett. Dette området tematiserer forskjellige måter å drive og styre idretten regionalt. Det mest radikale alternativet innebærer å fjerne kretsstyrene og erstatte disse med politiske utvalg. Sæther hevder dette vil «fjerne hele lokaldemokratiet» i idretten og kaller sågar forslaget for en «demontering av den norske idrettsmodellen».

Norsk idrett ønsker å sette idrettsbevegelsen bedre i stand til å møte framtidas utfordringer. Moderniseringsprosessen reflekterer en historisk involverings- og eierskapsprosess hvor medlemsdemokratiet har fått utspille seg i tråd med organisasjonens prinsipper og forventninger om deltakelse og meningsbrytninger. Alle organisasjonsledd har blitt involvert, inkludert idrettslag og idrettsråd.

Det er altså ikke «noen som har jobbet i det stille for å ødelegge folkeidretten» og som «er ute etter idrettens lokale folkestyre» som Sæther hevder.

Det er resultatet av en involverende og deltakende prosess som ble presentert i et høringsnotat til organisasjonen før jul. NIFs sentraladministrasjon eier ikke innholdet i høringsnotatet. Notatet er resultatet av prosessene som har foregått i snart ett år i hele idrettsorganisasjonen, og som en nedsatt arbeidsgruppe har ansvaret for. Dette er heller ikke et tingforslag, slik Sæther hevder.

Forslaget til framtidig organisering av norsk idrett ble sendt ut på høring til hele organisasjonen før jul. Engasjementet har vært stort og arbeidsgruppa har mottatt over 70 høringsinnspill fra samtlige organisasjonsledd i norsk idrett, inkludert særforbund, kretser, idrettsråd og idrettslag.

Tilbakemeldingene vil ha avgjørende betydning for innretningen av det endelige forslaget som Idrettsstyret skal vedta.

Selv om Sæther naturligvis er klar over det, handler ikke den framtidige organiseringen av norsk idrett bare om strukturer, men like mye om forbedring av arbeidsprosesser.

Flere tiltak som er berørt i høringsnotatet vil ikke engang behandles på idrettstinget, men igangsettes umiddelbart og som følge av organisasjonenes forventninger om å sette i gang med dette nå. Dette omhandler utvikling av bedre fellestjenester (inkludert digitale fellestjenester), tydeliggjøring av roller og ansvar, mer effektive arbeidsprosesser og nye arenaer for kompetanseutveksling på tvers av ulike organisasjonsledd. Dette bidrar til forsterket beslutningsevne, økt kompetanse i hele idrettsorganisasjonen og mer effektiv ressursbruk.

Det er dette modernisering handler om; Frigjøring av tid og ressurser fra administrative og byråkratiske oppgaver til mer idrettslig aktivitet. Da får vi flere og mer fornøyde medlemmer og flere frivillige som ønsker å bidra til idrettsglede for alle.

Uansett utfall av diskusjonen om framtidig styring og drift av idrettens regionale ledd kommer dette som følge av en involverende og deltakende prosess. Da tenker vi også at resultatet vil reflektere idrettsorganisasjonens ønske. Det vil neppe bli et resultat som innebærer en demontering av den norske idrettsmodellen! 

Kronikken sto på trykk i Dagbladet 11. januar 2019.