Volleyball1.jpg

27 millioner kroner skal fordeles

I år skal 27 millioner kroner fordeles fra tilskuddsordningen "spillemidler til utstyr". Søknadsfristen er 4. november.

Siden starten i 2003 er det totalt fordelt cirka 187 millioner kroner.
Alle idrettslag, og grupper i fleridrettslagene, vil i løpet av uke 41 motta en e-post fra Norges idrettsforbund med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det skal i år søkes elektronisk via Sportsadmin.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

Les mer om Spillemidler til utstyr