Rode Margrete Hegstad, styreleder LNU, Johanne Grue Reiten, styrelder DNT Ung og Mawra Mahmood, leder Røde Kors Ungdom i dialog.
Rode Margrete Hegstad, styreleder LNU, Johanne Grue Reiten, styrelder DNT Ung og Mawra Mahmood, leder Røde Kors Ungdom i dialog.

150 lederspirer samlet på Ullevaal

Fredag 5. oktober samlet Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping over 150 unge ledere fra organisasjonslivet og idretten til konferansen «Ta plass» på Ullevaal Stadion.

Konferansen «Ta Plass» er et felles initiativ mellom de tre arrangørene, hvor målsetningen er å gi unge ledere i frivilligheten og idretten flere verktøy i møte med de mange utfordringene de står ovenfor i hverdagen.

- Ungt lederskap er utrolig viktig for å sikre fremtiden til idretten. Da er det også viktig at vi tar grep fra sentralt hold for å gi unge tillitsvalgte de verktøyene og selvtilliten de trenger for å utvikle seg selv, og idretten som helhet, sier Sondre Sande Gullord, styremedlem i Norges Idrettsforbund.

- Norsk Tipping ønsker å bidra til å styrke den unge frivilligheten i Norge. Vi håper en møteplass som dette vil gi unge ledere i frivilligheten en mulighet til å videreutvikle engasjementet sitt, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

Marit Bjørgen viser til frivilligheten som et suksesskriterium. 

-Man behøver frivillighet for å bli verdensmester. Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag om jeg ikke hadde de jeg hadde rundt meg da jeg vokste opp. De som la til rette for at jeg kunne bedrive fysisk aktivitet så vel som å kunne utvikle meg som idrettsutøver, sier Bjørgen.

Foran en fullsatt sal gav hun også tips om hvordan man skal klare å holde motivasjonen oppe også i de tyngre periodene, og viktigheten av tilbakemeldinger. 

-Å jobbe mot et spesifikt mål har gitt meg motivasjon. Det å ha delmål underveis har vært viktig i de tyngre periodene, fordi jeg vet hva som kreves for å komme dit. Det å få tilbakemeldinger fra dem man har rundt seg, og det at folk ser den jobben man gjør er med på å øke motivasjonen. Det må dere som ta med dere i deres arbeid mot barn og unge, sa Bjørgen.

Nødvendig å ta grep for å satse på ungt lederskap.

Tidligere denne uken lanserte LNU rapporten «Ung Frivillighet 2018». Den viser at samtidig som barne- og ungdomsorganisasjonene opplever vekst, møter organisasjonene flere strukturelle utfordringer som hindrer dem fra å nå sitt fulle potensial. Byråkratiske støtteordninger og kompliserte regelverk binder opp ressurser som kunne vært brukt til å skape aktivitet lokalt.

- Alt for ofte ser vi at gløden og lidenskapen hos unge talenter og ledere slukker midtveis i en prosjektrapport eller at aktiviteter møter stengte dører hos en byråkrat som ikke kan leie ut offentlige lokaler som står tomme i helgene, sier Rode Margrete Hegstad, styreleder i LNU.

Ønsker drahjelp. 

Idretten, LNU og Norsk Tipping har nå funnet sammen for å bidra til utvikling av unge ledertalenter. Men organisasjonene ønsker mer drahjelp fra politisk hold.

- Konferansen er et godt eksempel på hva frivilligheten og idrett kan få til sammen, men det finnes fremdeles grunnleggende utfordringer som går på bekostning av lokal aktivitet. For å løse dette trenger vi også politikerne med på laget, sier Hegstad og Gullord.

Organisasjonene håper nå at kulturminister og tidligere generalsekretær i LNU, Trine Skei Grande, kommer med målrettede og forenklende tiltak i frivillighetsmeldingen, som legges frem i desember.