Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

11,5 mill til Inkludering i idrettslag

Regjeringen har tildelt kr. 11.500.000,- til ordningen Inkludering i idrettslag til NIF. Dette er 1 million kr. mer enn i 2014.

 

Det tildelte beløpet er identisk med søknadsbeløpet fra NIF til Kulturdepartementet for ordningen i 2015.

Tilskuddsordningen er rettet mot spesielle utfordringer som idrettslag i en del av de største byene står overfor.

Kulturdepartementet skriver i sitt tildelingsbrev til NIF, datert 22.12.2014, at «ordningen Inkludering i idrettslag, med sine elleve forvaltningsenheter, er en spydspiss for inkluderingsarbeidet i idretten i Norge».

NIF vil, på bakgrunn av kriterier gitt av Kulturdepartementet, tildele midler til tiltak i Oslo og noen av hovedstadens randkommuner, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Haugesund.

- Det er positivt å registrere at Kulturminister Thorhild Widvey styrker denne ordningen økonomisk, som også har vært en målsetting for Idrettsstyret. Rapporten «Kom igjen, Jenter!», som ble overlevert Kulturministeren i april i år, viser at det er et behov for målrettede stønadsordninger som kan bidra til at også minoritetsjenter finner sin naturlige plass i den organiserte idretten,  uttaler NIFs utviklingssjef Anja Rynning Veum.

- Dette er en velfungerende ordning som forvaltes på en god måte gjennom idrettsråd i noen av de største byene i landet. Økningen i tilskuddet skal rettes mot å skape økt aktivitet og økt mangfold gjennom idrettslag i de aktuelle byene, avslutter Rynning Veum.

Les mer om NIFs arbeid med Inkludering i idrettslag her:http://www.idrett.no/tema/inkludering/Sider/Inkludering.aspx