Paneldebatt under lanseringen av rapporten: Åse Strandbu, professor NIH (Fra v.), Anja Rynning Veum, utviklingssjef i NIF, Ubah Aden, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og rådgiver, Imdi, Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets og Frode Kyvåg, Byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune.
Paneldebatt under lanseringen av rapporten: Åse Strandbu, professor NIH (Fra v.), Anja Rynning Veum, utviklingssjef i NIF, Ubah Aden, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og rådgiver, Imdi, Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets og Frode Kyvåg, Byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet, Oslo kommune.

- Minske ulikhet, øke deltakelse i idretten

I dag ble rapporten «Idrettsdeltakelse blant ungdom i Oslo – barrierer, frafall og endringer over tid» lansert på Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapporten viste at 42 % av Oslos tenåringer er aktive i organisert idrett. De fleste trener mer enn én gang i uken.

- Dette er flott å se at idretten over tid har opprettholdt sin sterke posisjon i ungdomsmiljøene. Dessverre er det slik at minoritetsjenter i langt mindre grad er med i idretten enn andre ungdommer. Norsk idrett vil fortsette med å minke ulikheten og øke deltakelse i idretten, sier Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Rapporten gir en oversikt over hvor mange Oslo-ungdommer i alderen 13-19 år som deltar i organisert idrett og som driver med ulike treningsaktiviteter. Foruten å rette et særskilt fokus på hvordan deltakelsesmønstre har endret seg over tid. Det er Guro Ødegård (NOVA/ HIOA), Anders Bakken (NOVA/ HIOA) og Åse Strandbu (NIH) som står bak rapporten.

Dataene som benyttes er hentet fra ungdataundersøkelsen «Ung i Oslo 2015». 24 000 skoleelever ved omtrent alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Oslo deltok i undersøkelsen. Spørreskjemaet omfattet ulike sider av deres liv, deriblant idrettsdeltakelse og treningsvaner. Studien er en oppfølgingsundersøkelse fra tilsvarende Ung i Oslo-undersøkelser som ble gjennomført i 1996 og 2006.

- Langt flere har i dag vært innom idretten i Oslo. Det ser vi med dagens tall på 82 % mot 68 % i 1996, forteller Rynning Veum.

Utfordringer og tiltak
Rapporten viser at gapet i idrettsdeltakelsen mellom ungdom med og uten minoritetsbakgrunn har fortsatt å øke, også det siste tiåret.

- I Idrettspolitisk dokument 2015-2019 viser at vi tar tak i de utfordringer som hindrer deltakelse, og vi jobber aktivt med dem, blant annet økonomi som barriere, forteller Rynning Veum og peker på «Alle med»-kampanjen og Bli med!-brosjyren som nå er skrevet på 15 forskjellige språk.

- Norges idrettsforbund ser at hvis man skal engasjere ungdom med minoritetsbakgrunn, må det skje på deres eget språk, slik at foreldre får informasjon om hva idretten har å tilby, hva deltagelse i et idrettslag omfatter og hva det koster, legger hun til.

Les hele rapporten "Idrettsdeltakelse blant ungdom i Oslo - barrierer, frafall og endringer over tid". 

Les artikkelen "Dette er jentene idretten ikke klarer å få med" i Aftenposten.