- La barna få drømme selv, bygg opp under denne lidenskapen og deres autonomi og legg heller til rette for at denne motivasjonen opprettholdes. Foto. NTBScanpix
- La barna få drømme selv, bygg opp under denne lidenskapen og deres autonomi og legg heller til rette for at denne motivasjonen opprettholdes. Foto. NTBScanpix

- Ikke ta bort lidenskapen hos barn som ønsker å bli best i verden

Store drømmer er aldri for store for barn som har sine største sportsidoler klistret på veggen i barnerommet. Men hvordan skal idrettslag og trenere møte nettopp disse barna som ønsker å leve ut drømmen om å bli best i verden i sin idrett? Svaret er ganske enkelt: - Ikke ta bort lidenskapen hos barn, la de være med å bestemme, gi dem ekstra treningstid og inspirer dem til å trene på egenhånd.

- Lidenskap hos barn som ønsker å bli gode i sin idrett er alfa og omega. Og for at barn skal beholde lidenskapen er det viktig at trenerne også tar hensyn til barnas selvbestemmelsesrett ved også å spørre om hva barna ønsker å trene på, og hva slags mål de selv har. Det kan kanskje høres rart ut – men for barn som tror at de kan bli verdens beste i sin idrett – så er dette ofte virkeligheten, sier Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver trenerutvikling i Norges idrettsforbund og skyter inn: 

- La barna få drømme selv, bygg opp under denne lidenskapen og deres autonomi og legg heller til rette for at denne motivasjonen opprettholdes. Men la oss slå fast at det å trene mye må være noe barna selv har lyst til, og ikke noe de presses til å gjøre.

Viktig å bygge relasjoner
Han mener trenere i norsk idrett gjør en god jobb med å aktivisere barn, men at mange ikke er flinke nok til å ta hensyn til at barn utvikler seg forskjellig i barne- og tenårene. Det kan for eksempel være enormt stor forskjell på den fysiske, psykiske og sosiale kompetansen til to 8-åringer. Derfor er det viktig at trenere legger til rette for at alle skal få muligheten til å bli så gode som de selv kan – og vil. Men for å oppnå en arbeidsplattform hvor alle barna skal få den muligheten så må man starte med å bygge gode relasjoner.
- Barna trenger gode trenere som ser dem, bryr seg om dem og bygger opp under deres idrettsambisjoner. Bare på denne måten kan man klare å skape en trygg ramme slik at barn får lyst til å komme tilbake på trening. Dette vil skape et idrettsmiljø for gode idrettsprestasjoner hvor barn føler mestring og møter nye utfordringer, sier Wallinus-Rinne.

Dessuten må trenerne også være flink til å kommunisere overfor barna hva det innebærer å ta velge mye trening.
- Skap en positiv kultur for å trene, lær dem å sette pris på trening, tren fornuftig og tilpass treningen etter barnas ønsker. Men husk alltid å ha det gøy innenfor disse rammene. Et godt signal på at noe er gøy er når vi ser barn som står og terper teknikk på egen hånd etter fellestreningene.

Må ikke holde på med mange idretter
Norges idrettsforbund er opptatt av at barn ikke begynner for tidlig med spesialisering. Forskning rundt allsidighet og tidlig spesialisering viser at det å drive med flere idretter er gunstig både med tanke på å erfare mange ulike bevegelsesmønstre og ferdigheter i ulike miljøer, beholde motivasjonen, unngå å bli lei og forebygge skader.
- Det mange tror er at barn skal holde på med mange ulike idretter for å bli god. Det viktigste er kompetente barneidrettstrenere som legger til rette for allsidig og variert trening. Barn som driver på med én idrett bør også trene på pasninger, ulike basisferdigheter, koordinasjon og motorikk, sier Wallinus-Rinne.

Antall treningstimer
Mari Bjone, rådgiver barn og unge i Norges idrettsforbund, sier de er åpne for variasjon og tilpasninger når det gjelder antall trenings- eller aktivitetstimer et barn bør ha.
- Ikke legg lokk på antall timer et barn skal drive med fysisk aktivitet. Selv om det finnes lite forskning på området vet vi at barn tåler mer trening enn mange tror - og så lenge de har den indre motivasjonen til å holde på - så kan de trene så mye de selv ønsker. Alle må øve for å bli god, sier Bjone.

Saken fortsetter under bildet.

Legg til rette for at barn som ønsker å bli gode også kan drive på med egenorganisert trening. Foto: NTB Scanpix

Ikke bare organisert idrett
Hun understreker at idretten ønsker flere barn som lever og ånder for idretten sin, men at idrettsaktiviteten i løpet av én uke også må være egenorganisert - uten påvirkning fra foreldre og trenere. Det skal mye til for at barn trener for mye – antall treningstimer begrenser seg ofte naturlig på grunn av skole, lekser og andre gjøremål.
- Det er viktig at ikke all trening er organisert med faste oppmøtetidspunkt. For mye voksenstyrt trening fører lett til at det går på bekostning av den egenorganiserte treningen, og evnen til å være aktiv selv, sier Bjone.

Ekstra treningstilbud må være åpne for alle
Bjone sier at idrettslag som ønsker å gi barna ekstra treningstilbud må ha in mente at tilbudet alltid skal være åpne for alle.
- Idrettslaget skal alltid gjøre ekstra treningstilbud for barn åpent for alle. Det vil si at alle skal få vite om at det eksisterer et slikt tilbud. Oftest reguleres dette av seg selv i dialog med foreldrene, da det som regel er de ivrigste barna som ønsker et slikt tilbud. Når det er sagt, er det enkelte grener som krever et sett med ferdigheter for at barna skal oppleve å mestre og utvikle seg. Da er det svært viktig å kommunisere dette til barna og foreldrene at for å komme med i en slik gren, må alle ha disse ferdighetene i bunn for å kunne delta. Ideelt sett kan dette bli kalt en naturlig utviklingstrapp og progresjon i fysiske og motoriske ferdigheter, sier Mari Bjone.

Les mer om barneidrett