- Bruk heller penger på idrettsungdom som er i ferd med å slutte
Johannes Hoon Løvås (bak til høyre) mener norsk idrett må bruke mer penger på de ungdommene som er i ferd med å slutte med idrett. Foto: Arild Bjerkan / Tuva Design.

- Bruk heller penger på idrettsungdom som er i ferd med å slutte

Johannes Hoon Løvås (19) brenner for å bevare flere ungdommer i norsk idrett. Han mener idrettslag bør bruke mer penger på de ungdommene som er i ferd med falle fra.

- De som allerede er unge og lovende idrettsutøvere blir allerede satset på av foreldre, kretser og særforbund – og har som regel betydelige ressurser fra før av. Jeg mener derfor at vi bør bruke mer penger på de som begynner å miste motivasjonen. Mange tenker nok at det er et usikkert satsingsområde, men jeg mener derimot at det kan redusere frafallet i ungdomsidretten, sier Hoon Løvås.

Han mener idrettslag altfor lett gir opp ungdommer som ønsker å slutte.
- Faktumet er at de ofte har lyst til å fortsette – men at de mangler et tilrettelagt tilbud.

Alt dreier seg om å knekke koden med å tilrettelegge treningen og tilbudet for medlemmene.
- Det finnes ikke dårlige utøvere – det finnes derimot dårlige trenere, ledere og pådrivere. Derfor må vi fokusere mer på utvikle trenere og øke kompetansen til de som skal hjelpe medlemmene i idrettslaget.

Ikke bare idretten som bør være i sentrum
Idrettslag må tenke bredere enn de gjør i dag for å beholde ungdommene i idretten, er det klare budskapet fra 19-åringen.
- I breddeidretten er det så mye mer enn bare idretten som er i sentrum.
- Vi må se på hele individet, skolen, familie, venner og annet nettverk. Frafallet blant ungdom er ikke noe idretten kan løse alene. Vi må se på totalbildet – og skape et samarbeid på tvers.
- Det kan ikke være sånn at «du må prioritere idretten, ellers så faller du av». Vi må gi rom for at man kan gjøre forskjellige aktiviteter. Mangfold vil gjøre at ungdommene blir mer motivert og engasjert til å fortsette med idrett, tror Hoon Løvås, og skyter inn:
- I breddeidretten er det sosiale er langt viktigere enn det fysiske, taktiske og tekniske. Er man motivert, og stiller opp på trening, så vil de tekniske ferdighetene som regel komme av seg selv. Derfor mener jeg at idrettslag bør ha mest fokus på det sosiale – før man går videre med det tekniske og taktiske.

Elsker å motivere barn og unge
Johannes, som selv er innebandytrener i Nyborg idrettslag i Trondheim, brenner av engasjement. Nylig startet klubben opp et innebandylag for funksjonshemmede der Johannes er trener. 
- Når jeg trener barn og unge motiverer jeg mine spillere både før, under og etter kamp. Jeg ønsker å bidra til at de får en tilhørighet i klubben, at de blir sett og at de føler at de har en plass i laget.
- Idrettsglede for alle er mitt motto. Vi må ikke bare se de som scorer mål og spiller best. Alle har noe å bidra med på et lag.

Selv har han klart å overtale flere som har ønsket å slutte.
- En mor kom bort til meg og fortalte at hennes sønn fortsatte kun av den enkle grunn at sønnen hennes hadde blitt sett på trening og i kamper.


Johannes H. Løvås elsker innebandy og brenner for barne- og ungdomsidretten som trener og leder. Foto: Arild Bjerkan / Tuva Design.

Leder i ungdomsutvalget
Hoon Løvås begynte som innebandyspiller i Nyborg 8 år gammel. Allerede i 11-12 års alderen begynte han å trene andre barn. I dag er han leder av ungdomsutvalget i idrettslaget, i tillegg til å være instruktør for Norges Bandyforbund Midt-Norge. Ambisjonsnivået hans som leder er å gjøre barn og unge i klubben trygge på seg selv, fornøyde og glade.
- I ungdomsutvalget har vi fått frie tøyler til å gjøre hva vi vil. Nå skal vi sende ut en større spørreundersøkelse for å høre hva ungdommene i klubben ønsker å holde på med, og om de ser for seg noen endringer.
- Ved at ungdommene snakker direkte med ungdomsutvalget tror vi at de tør å åpne seg litt mer enn dersom de skal snakke direkte med hovedstyret i klubben. De har kanskje større tillitt til oss. Når vi har fått inn svarene skal vi gjøre alt for at ungdommene får sine ønsker oppfylt, sier han.

Banker kanskje på døren til NIF
Han håper resultatene av kartleggingsprosjektet også kan overføres til andre idrettslag i Norge.
- Jeg håper at ungdomsutvalget klarer å gjøre en forskjell, og at vårt arbeid kan videreføres og skape varig endring i årene som kommer.
- Kanskje vi også kommer på besøk til Norges idrettsforbund for å presentere funnene våre. Kanskje dette er starten på noe stort, avslutter Hoon Løvås.