Vi søker deg som vil utvikle deg i lederrollen og bidra til «å skape fremtidens idrett». Foto: Norges idrettsforbund
Vi søker deg som vil utvikle deg i lederrollen og bidra til «å skape fremtidens idrett». Foto: Norges idrettsforbund

Søk om å få være med på Mentorprogrammet 2024/2025

Er du ambisiøs, god på mellommenneskelig kommunikasjon og har et ønske om å utvikle deg som leder? Få en unik mulighet til utvikling og støtte i lederrollen gjennom Mentorprogrammet!

Vi søker deg som vil utvikle deg i lederrollen og bidra til «å skape fremtidens idrett». Sammen med Studentidrettsforbundet åpner vi nå opp for søkere til Mentorprogrammet 2024/2025.

Hvem kan søke?

Alle med et lederverv i idretten i dag, som har ønske om en videre karriere innenfor ledelse i idretten. Deltakere må være i aldersgruppen 19-29 år.

Vi søker deg som er:

 • Ambisiøs
 • Målrettet
 • Læringsorientert – har et ønske om å utvikle deg
 • God på relasjoner og interessert i andre mennesker

Søknad

Søknadsfrist er 9. august 2024. 

Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd, da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn.
 • Idrettslag/studentidrettslag.
 • E-post, telefonnummer, fødselsdato og kjønn.
 • Hva studerer du, og hvor langt er du i studieløpet ditt?
 • Hva er ditt nåværende lederverv i idretten?
 • Hvilke erfaringer har du med ledelse så langt? Det kan være erfaringer fra idretten og andre relevante arenaer.
 • Hvilke ambisjoner har du for videre lederkarriere innenfor idretten?
 • Beskriv din motivasjon for å delta i mentorprogrammet.
 • Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er dine styrker som leder? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • Hvilke personlige egenskaper ønsker du å utvikle/styrke deg selv på som leder? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • På hvilken måte tror du en mentor vil kunne bidra i din utvikling i lederrollen og i videre lederkarriere?
 • Har du deltatt på arrangement i NSI-regi tidligere?
 • Vennligst last opp din CV (fullstendig CV).

Innhold og forventninger

Mentorprogrammet er en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og foregår over tre samlinger for deltakerne. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening. Det forutsettes at du kan delta 100 % på alle samlinger.

Samling 1: Meg som leder
Fredag 27. september kl. 12.00 til lørdag 28. september kl. 17.00 i Oslo.

Samling 2: Å lede gjennom andre
Fredag 22. november kl. 12.00 til lørdag 23. november kl. 17.00 i Oslo.

Samling 3: Meg og organisasjonen
Fredag 14. mars kl. 12.00 til lørdag 15. mars kl. 17.00 i Oslo.

I tillegg legges det opp til tre digitale statusmøter etter hver samling:

 • Statusmøte etter første samling: 22. oktober (2 timer)
 • Statusmøte etter andre samling: 28. januar (2 timer)
 • Statusmøte etter tredje samling: 22. april (2 timer)

Dette forplikter du deg til:

 • 100 % deltakelse på alle samlinger (fysiske og digitale).
 • Gjennomføring av oppgaver mellom samlingene.
 • Ha regelmessige møter/samtaler med mentor, mellom 10 og 12 ganger á 1-1,5 t varighet. Vi anbefaler fysiske møter så langt det lar seg gjøre.
 • Være dedikert og følge opp egen utviklingsplan.

Dette får du:

 • Tre samlinger med faglig og sosialt innhold.
 • Personlig mentor som følger deg og veileder deg gjennom perioden.
 • Innsikt og praktisk trening i lederrollen.
 • Utvidet nettverk av ledere.
 • Unik mulighet til personlig utvikling.

Om mentorene:

 • Dyktige og dedikerte personer med ledererfaring, både i og utenfor idretten.
 • Matche kandidat og mentor. Vi tar hensyn til personlige og geografiske forhold.
 • Maks. to mentees per mentor.

Spørsmål? Kontakt Nora Kaalstad (nora.kaalstad@idrettsforbundet.no) eller Marianne Kirknes Stenslet (mariannekirknes.stenslet@idrettsforbundet.no). 

Søk her innen 9. august!