Se opptak av Åpen time

Se opptak av Åpen time for pressen 26. juni.

Agenda for møtet var følgende:  

  • Søknad om etablering av nasjonalanlegg for roing og padling
  • Høringsinnspill – forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet
  • NIFs sanksjonsregelverk
  • Søknad om godkjenning av nye idretter i Norges Gymnastikk- og Turnforbund
  • Søknad om godkjenning av nye idretter i Norges Rugbyforbund
  • Orienteringssaker