Se opptak av Åpen time

Se opptak fra Åpen time 8. mai 2024.

Agenda:

  • Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023 – tiltak mot økonomiske barrierer
  • Oppfølging av NIF-NOK-rapporten
  • Lovforslag om behandling av personopplysninger i idretten
  • Vurdering av tidligere tildelt æresmedlemskap
  • Utredning søknad Special Olympics World Winter Games i Norge
  • Sport for Refugee Coalition
  • Orienteringssaker