NIF arrangerte denne uken en ny årlig internasjonal samling for særforbundspresidenter og norske representanter som innehar internasjonale verv.
NIF arrangerte denne uken en ny årlig internasjonal samling for særforbundspresidenter og norske representanter som innehar internasjonale verv.

NIF arrangerte vellykket internasjonal samling på Meet Ullevål Stadion

Denne uken arrangerte NIF sin årlige samling for særforbundspresidenter, personer fra norsk idrett som besitter styreverv i en internasjonal idrettsorganisasjon og utøverrepresentanter i internasjonale ledd.

Samlingen er en årlig milepæl for NIF og sentrale aktører som er engasjert i internasjonal idrett på ulike nivåer.

– Det aller viktigste med en slik samling er å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og ta med seg ny kunnskap som kan komme til nytte i vårt internasjonale arbeid innenfor ulike idretter og internasjonale idrettsorganisasjoner, sier Rune Arctander, leder for internasjonal avdeling i NIF og legger til:

– De siste årene har vist oss at internasjonale konflikter påvirker idretten på mange områder og skaper flere dilemmaer. Da er det viktig at vi kan skape gode møteplasser som gir rom for gode diskusjoner i krevende saker slik at norsk idrett står best mulig rustet til å ta posisjoner og tydeliggjøre hva vi vil med idretten, også internasjonalt.

Tema for samlingen var hvordan internasjonale konflikter påvirker idretten og godt styresett i internasjonal idrett.

Konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug innledet samlingen og pekte på sentrale trekk i internasjonal idrettspolitikk og hvordan NIF har jobbet opp mot forskjellige aktører i den internasjonale idrettsbevegelsen det siste året.

Leder for styresekretariatet i NIF, Magnus Sverdrup, pekte deretter på trender i internasjonal idrettspolitikk og tegnet et bakteppe for videre diskusjon rundt de to temaene. Forsker ved Høyskolen Kristiania, Hans Erik Næss, gav et innblikk i idrett, politikk og koblingen mellom menneskerettigheter og konflikt, etterfulgt av en panelsamtale om dette temaet med IOC-medlem Kristin Kloster, utøverrepresentant Anna Sletsjøe og president i Bryteforbundet Anette Kure, ledet av Rune Arctander fra NIF. 

Transparency International, ved Tor Dølvik, gav et innblikk i utfordringer med godt styresett i idretten og pekte på årsaker til at idretten kan være spesielt utsatt for korrupsjon. Deretter fikk deltakerne presentert konkrete eksempler på arbeid for godt styresett i to internasjonale særforbund, Det internasjonale friidrettsforbundet og Det internasjonale skiforbundet fra henholdsvis president i Norges friidrettsforbund, Anne Farseth og styremedlem i FIS, Erik Røste. 

Deltakerne fikk luftet egne utfordringer og erfaringer, og stilt spørsmål til både eksterne og interne innledere. Idretten vedtok i 2021 en egen internasjonal strategi som skal være førende for det internasjonale arbeidet. Som mange påpekte fra salen så finnes løsningene ofte i samspill mellom verdigrunnlag i strategier og de pragmatiske løsningene som må finnes i samarbeid med mange aktører fra hele verden.