Fungerende idrettspresident Arne Bård Dalhaug overrakte organisasjonssjef Knut Songve hederstegn og diplom. Foto: Janne Landås
Fungerende idrettspresident Arne Bård Dalhaug overrakte organisasjonssjef Knut Songve hederstegn og diplom. Foto: Janne Landås

Knut Songve tildelt Norges idrettsforbunds hederstegn

I forbindelse med Vestland idrettskrets sitt kretsting 13. april ble organisasjonssjef Knut Songve tildelt Norges idrettsforbunds hederstegn.

Norges idrettsforbunds hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere i Norges idrettsforbund, i særforbund og i idrettskretser.

Ved denne anledning har idrettsforbundets utmerkelseskomité valgt å tildele hederstegnet til Knut Songve.

Knut Songve ble ansatt som fagkonsulent i Hordaland idrettskrets 1. mai 1993. Han har siden vært fagleder i perioden 1. mars 2000 til 30. april 2006. Fra 1. mai 2006 har Knut først vært organisasjonssjef i Hordaland idrettskrets fram til sammenslåingen av Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrettskrins til nye Vestland idrettskrets, og siden i den sammenslåtte kretsen.

Fungerende idrettspresident Arne Bård Dalhaug sa i sin tale at Knut har gitt mye til idretten med sin erfaring, sin kompetanse, sitt brennende engasjement, sin humor og sin tilstedeværelse. Han har definitivt fremmet NIFs verdier i alt han har vært med på. Av verdiene vil jeg særskilt fremheve «fellesskap». Knut har en fantastisk evne til å se og ta vare på alle – her får alle samme service samme hvor man enn hører hjemme.

Knut har også stått på for hele norsk idrett og har lagt ned mye arbeid også for Norges idrettsforbund sentralt.

Det er blitt mange arbeidstimer. Ingen oppgaver har vært for små og ingen for store for Knut, og han har stått fjellstøtt også når det har blåst som verst. Knut har en kombinasjon av lang erfaring og stor organisasjonskunnskap, og har alltid hatt et ønske om å bidra i og for fellesskapet.

At han i tillegg er tvers gjennom etterrettelig, stø, solid, glad i Arsenal og sykling, og har en væremåte og en tilstedeværelse som absolutt ingen har noe imot, tilsier at betegnelsen «hederstegn» godt kunne vært byttet ut med «hedersmann» når det gjelder Knut Songve.

Vi gratulerer Knut Songve med NIFs hederstegn!

Knut_NIF Hederstegn.jpg
Foto: Janne Landås/VIK