Pål Kristen Rønnevik, leder for NIF Digital i Norges idrettsforbund, sammen med initiativtaker Nico Rasmussen i Råtass. Foto: Geir Owe Fredheim
Pål Kristen Rønnevik, leder for NIF Digital i Norges idrettsforbund, sammen med initiativtaker Nico Rasmussen i Råtass. Foto: Geir Owe Fredheim

Inviterer kommersielle aktører til å motvirke barrierer for idrettsdeltakelse

Norges idrettsforbund og Råtass inviterer kommersielle aktører til å selge produkter mot at deler av inntekten uavkortet går til idrettslag i Norge. Målet er å gi bedrifter anledning til å bygge kultur og vise sosialt engasjement gjennom å sikre mangfold og et trygt økonomisk fundament for en inkluderende breddeidrett.

Gjennom partnerskapet med Råtass ønsker Norges idrettsforbund å sette fart i arbeidet med å skape flere inntekter til norsk breddeidrett. Store aktører som blant andre Storebrand, Adams Matkasse, Godtlevert og treningskjeden EVO er med og selger produkter og tjenester hvor deler av summen går uavkortet tilbake til idrettslag. Det er kunden som kjøper tjenesten, som bestemmer hvor pengene skal gå.

Adams Matkasse og Godtlevert, landets største matkasseleverandører, er de nyeste aktørene som nå har inngått samarbeid med Råtass. For hver matkasselevering doneres ti kroner til en valgfri idrettsklubb – uten at det koster noe ekstra for sluttkunde.

– Råtass gjør det nå mulig for enkeltpersoner og bedrifter å bidra med midler til idretten gjennom å selge produkter merket Råtass eller «R°», mot at deler av inntektene går uavkortet til idrettslagene, sier initiativtaker Nico Rasmussen i Råtass.

– Når du som forbruker kjøper et produkt eller tjeneste merket Råtass eller «R°», vil du samtidig støtte breddeidretten og tiltak som skal sikre deltakelse for alle som ønsker å delta i organisert idrett. Bedrifter kan bygge kultur og vise sosialt engasjement. Enkeltpersoner kan sikre at det lokale idrettslaget får sårt tiltrengte midler – en giverandel fra deg som kunde, sier leder for NIF digital, Pål Kristen Rønnevik i Norges idrettsforbund.

Ny forretningsmodell
Råtass er en ny og samfunnsorientert forretningsmodell der bedriftene og forbrukere bidrar gjennom omfordeling av inntektene. Råtass har skapt en mulighet for norske bedrifter, sponsorbudsjett eller ikke, til å bidra med midler til idretten igjennom salg av «produkter med mening.»

– Ved kjøp av våre produkter med mening bidrar du til at midler går uavkortet til idretten uten at du betaler mer enn du gjør i dag for samme tjeneste. Norsk handel tar mer samfunnsansvar, men det er ingen økte utgifter for deg som kunde, bare en omfordeling av kaken, sier Rasmussen.

Fast andel til ditt idrettslag
Alle Råtass-kunder kan selv bestemme hvilket idrettslag som skal motta økonomisk støtte. Et bestemt beløp på din månedlige faktura fra en Råtass-leverandør vil gå uavkortet til breddeidretten.

Idrettslag kan selv følge med på hvor mye penger som kommer inn. Det samme gjelder bedrifter og virksomheter som blir en del av Råtass-plattformen. Idrettsforbundet og Råtass vil gjennom dette partnerskapet gjøre det enklere for alle å delta i idretten uansett økonomi. Råtass er en breddeorientert og inkluderende omfordelingsplattform og er myntet på like muligheter i idretten, uansett bakgrunn.

Les mer om hvordan man blir med på Råtass-laget her.

Slik aktiveres Råtass abonnementet for utvalgte samarbeidspartnere som inngår i løsningen:

Adams Matkasse: Adams matkasse | Råtass (raatass.no)

Godtlevert: Godtlevert | Råtass (raatass.no) 

Storebrand: De viktigste forsikringene for deg og din familie (raatass.no)

Evo: Bidra mens du trener! (raatass.no)