Bilde fra idrettens ledermøte i Ålesund 31. mai – 2. juni. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund
Bilde fra idrettens ledermøte i Ålesund 31. mai – 2. juni. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund

Idrettsglede for alle uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Idretten feirer Pride

Med visjonen «Idrettsglede for alle», er det helt naturlig at idretten er med på å feire mangfold i Pride-måneden juni. Demonstrasjonene ved Stonewall i New York i slutten av juni for 55 år siden markerer en start på den synlige kampen for like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Selv om det er 42 år siden den første Pride-paraden i Oslo, opplever mange at det er vanskelig å være åpen skeiv i Norge - også i idretten. Derfor trenger vi Pride!

På idrettens ledermøte i Ålesund fredag 31. mai til søndag 2. juni startet markeringen av pride-måneden juni med regnbueflagg på alle bord, og en egen resolusjo Det store fellesskapet – Idretten skal ha plass til alle.

Pride er en markering som synliggjør lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq). «Skeive» blir ofte brukt som en fellesbetegnelse. Pride er også en markering der de av oss som ikke er lhbtiq/skeive, men heterofile og cispersoner, kan vise vår støtte til skeives rettigheter og livsglede.

Selv om det er mer markering i juni, skal idretten arbeide mot diskriminering av lhbtiq/skeive hele året.

Idretten speiler ikke befolkningen godt nok

For idretten er dette temaet særlig relevant, fordi flere undersøkelser har vist at idretten ikke speiler befolkningen på dette området. Særlig gjelder dette homofile menn, som bare har en tredjedel så stor deltakelse i idrettslag som heterofile menn. Vi tror det er utrygghet og manglende åpenhet som ligger bak, da vi går ut fra at alle er like interessert i idrett uavhengig av seksuell orientering.

I de siste årene har det vært en del offentlig debatt om transpersoner og kjønnsidentitet. Idretten er klar på at vi ønsker at alle skal kunne delta uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og i breddeidretten vil vi at det legges til rette for at den enkelte utøver kan delta i den kjønnskategorien denne identifiserer seg med. (Jf. Idrettsstyrets behandling i sak 171 (2021-2023)).

Idrettens råd

Siden prosjektet «Med idretten mot homohets» startet i 2007 har Idrettsforbundet hatt dette temaet som et arbeidsområde, og enkeltpersoner eller organisasjonsledd som har spørsmål kan kontakte vår rådgiver Håvard B. Øvregård (avdeling Breddeidrett, organisasjon og utvikling) som er fagansvarlig for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Idrettsforbundet har to konkrete råd til trenere og ledere i idretten: Ikke la homofili være et tabu – og ha nulltoleranse for homohets.

– Det er viktig at alle trenere og ledere snakker om temaet og ikke lar homofili være et «tabu». Helt konkret kan trenere starte første trening i sesongen med å gi klar beskjed om idrettens holdning, ved for eksempel å si: «I denne klubben aksepterer vi ikke trakassering og hets. Alle skal føle seg trygge og velkomne her, uavhengig av hudfarge, uavhengig av om man er homo eller hetero». Da gir man en klar beskjed til alle som eventuelt er i skapet, om at det går fint å være åpen om det i idrettslaget, sier Øvregård.

Idretten har nulltoleranse for trakassering og hets, og alle har et ansvar for å reagere på homohets eller annen trakassering av skeive.

– Jeg forventer at alle klubber har nulltoleranse for bruk av «homo» eller lignende som skjellsord. Hvis noen bruker «homo» som et skjellsord på treningsfeltet, må det få en reaksjon. I kamp bør det føre til rødt kort, sier Øvregård.

Han har også et tips for hvordan man kan si ifra om noen slenger ut skjellsord i lufta eller sier det på tull:

– Hver gang man hører ordet «homo», kan man spørre «hva mente du med det?», så vil gjerne svaret være at den som sa det ikke mente noe spesielt med det. Da følger man opp og sier at «vi bruker ikke det ordet som et skjellsord her». Vi må si ifra at det ikke er akseptert, uavhengig av hva den som sa det mente eller ikke mente med det. Aksept for skjellsord ødelegger for idrettsglede.

Skeiv utøver? Bli med og svar på forskningsundersøkelse

Regjeringen lanserte en ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023-2026) i fjor, og der er idretten et av tre innsatsområder. Regjeringen har blant annet satt i gang arbeid med å hente inn mer kunnskap om skeives erfaringer med deltakelse i idretten, med vekt på hva som fremmer og hindrer åpenhet og deltakelse. Det er Telemarksforsking som i samarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH) gjennomfører dette forskningsprosjektet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dersom flere svarer på undersøkelsen får vi mer kunnskap om hvordan vi skal sikre at alle kjenner seg velkomne.

Under er en tekst ditt idrettslag kan bruke på sosiale media, og her er bilder du kan bruke på Facebook, Instagram og Instagram-story.

Undersøkelse om skeives deltakelse i idretten.

Det finnes lite forskning om skeive sin deltakelse i idretten. Derfor er ditt svar viktig!

Denne undersøkelsen:

  • Skal gi kunnskap om hva som hemmer og fremmer deltakelse blant ulike grupper skeive i breddeidretten.
  • Er en direkte oppfølging av regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Gjennomføres av Telemarksforsking og Norges Idrettshøgskole, på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)


Undersøkelsen finner du her.


Delta på din lokale Pride

Det er etter hvert mange lokale Pride-arrangement rundt omkring i landet. Det er flest i juni, men også mange andre deler av året. Her er en oversikt over mange av de lokale Pride-arrangementetene. Hvis du har spørsmål om hvordan ditt idrettslag kan eller bør samarbeide med Pride, ta kontakt med vår rådgiver Håvard B. Øvregård.

Et eksempel er Vestland idrettskrets som koordinerer idrettens deltakelse i Regnbuedagene – Bergen Pride, og som inviterer alle som ønsker å gå sammen med idretten i Pride-paraden lørdag 8. juni. 

Idretten under Oslo Pride

Oslo Pride er landets største Pride, og har med det blitt en viktig nasjonal markering. Oslo idrettskrets har i flere år hatt et godt samarbeid med Oslo Pride, og ønsker å tydelig vise at idretten skal være et trygt sted å være den man er. De inviterer alle som vil fra idretten til å være med på idrettens aktiviteter under Oslo Pride:

  • Gå sammen med idretten i Prideparaden 29. juni
  • Delta på idrettens konferanse i Pride House 24. juni
  • Bli med på stand i Pride Park 26.-29. juni

Prideparaden 29. juni er høydepunktet under Oslo Pride, og Oslo idrettskrets har søkt om plass i paraden, slik at alle som vil kan bli med å gå bak parolen «idrettsglede for alle».

Oslo idrettskrets har stand i Pride Park 26.-29. juni, og inviterer særforbund og særkretser til å bli med og stå på deres stand i Pride Park, som i år er i Sofienbergparken.

Mandag 24. juni i Pride House arrangerer Oslo idrettskrets sammen med Raballder Håndball, NFF Oslo og Norges Håndballforbund en lærerik og inspirerende konferanse om å være skeiv i idretten i dag. Det vil være aktuelle innlegg, workshop og debatt. Konferansen er på Legenes hus (Christiania Torv 5) fra kl. 13.00-18.30 24. juni.

Les mer og meld dere på aktivitetene til Oslo idrettskrets under Oslo Pride her.

Idretten skal være et sted å høre til. For alle.