Mange idrettslag får i disse dager sin andel av Grasrotandelen. Foto: Erik Ruud
Mange idrettslag får i disse dager sin andel av Grasrotandelen. Foto: Erik Ruud

Grasrotandelen bidro med 403 millioner kroner til idretten i 2023

I disse dager utbetaler Norsk Tipping siste del av grasrotmidlene for 2023 og 142 millioner kroner er på vei til idrettslagene. 

For hele 2023 er det utbetalt 794 millioner kroner hvorav idrettens andel utgjør 403 millioner kroner. Det har aldri vært utbetalt mer hverken totalt eller til idrettslagene. Idrettens andel økte med ni millioner kroner og passerte for første gang 400 millioner kroner. 

- Det er svært gledelig at grasrotandelen øker og bidrar med over en million kroner daglig til idrettslag. For mange idrettslag er dette svært kjærkomne bidrag i dyrtiden hvor klubbøkonomien er mer presset enn noen gang, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai og legger til:  

- På tross av rekordutbetaling av grasrotmidler i fjor viser undersøkelser at det samtidig blir færre problemspillere i Norge. Dette viser at regjeringens pengespillpolitikk og særskilte tiltak mot problemspilling fungerer. 

Det er ifølge Norsk Tipping kun litt over halvparten av spillerne som har registrert seg som grasrotgivere så det er fremdeles store muligheter for å øke inntektene fra grasrotandelen. 

Les mer på hjemmesiden til Norsk Tipping: Grasrotandelen: 794 millioner til grasrota | Norsk Tipping (norsk-tipping.no)