Åpen time 26. januar 2024

Se opptak av Åpen time 26. januar 2024.

Agenda: 

  • Oppfølging av vedtak fra Idettstinget 2023 – Tiltak mot økonomiske barrierer
  • Oppfølging av vedtak fra Idettstinget 2023 – Forenkling av hverdagen i idrettslagene
  • Oppfølging av vedtak fra Idettstinget 2023 – Revisjon av NIFs sanksjonsregelverk
  • Søknad om navneendring fra Norges Skytterforbund
  • Konstituering av idrettspresident
  • Søknad om opptak av ny idrett i Norges amerikanske idretters forbund
  • Idrettsmedisinsk etikkutvalg
  • Orienteringssaker