Illustrasjonsbilde friidrett

Viktig søknadsfrist for idrettslag 6. mars

6. mars er en viktig dato for idrettslag som søker tilskudd for utstyr og ønsker støtte for gass.

Vi minner om at søknadsfristen for tilskudd til utstyr kjøpt i 2023 er onsdag 6. mars.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker finner du her: Spillemidler til utstyr

Husk å søke om støtte for gass kjøpt i 2023
Vi minner også om at søknadsfristen for tilskudd til idrettslag som har hatt utgifter til gasskjøp i 2023, er onsdag 6. mars.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker finner du her: Kompensasjon for kjøp av gass