riktig-niflogo.jpg

Uttalelse fra Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ser med dyp bekymring på at barn og unge og andre uskyldige mennesker rammes hardt av krig og konflikt flere steder i verden.

De uskyldige ofrene for kamphandlingene vi nå ser utspille seg i Midtøsten påkaller vår dypeste medfølelse og sympati. Vi fordømmer brudd på folkeretten og alle angrep og krigshandlinger som rammer uskyldige sivile.

Norges idrettsforbund håper på en raskest mulig stans i kamphandlingene. Behovet for humanitær hjelp er stort, og vi oppfordrer alle til å støtte opp om hjelpeorganisasjonenes arbeid for uskyldige sivile som er rammet.